Báo cáo thực tập: Công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp Quốc
Đăng lúc 12/21/2012 11:06:00 PM
Download theo yêu cầu tại Topic http://kenhdaihoc.com/forum/threads/...tailieu-vn.kdh


Báo cáo thực tập: Công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp Quốc


Hoạt động KD trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ về vốn về vốn đảm bảo cho việc sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ứ đọng vốn hoặc thiếu vốn trong KD từ đó đảm bảo hiệu quả KD tối ưu nhất. Vì vậy không thể không nói đến vai trò của công tác hạch toán kế toán trong việc quản lý vốn, cũng từ đó vốn bằng tiền đóng vai trò và là cơ sở ban đầu, đồng thời theo suốt quá trình sản xuất KD của các DN.

      Download : http://upfile.vn/23W7

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN