Tiểu luận "Đối chiếu động từ "ăn" trong tiếng Việt và tiếng Anh"
Đăng lúc 10/12/2012 08:18:00 PM
Tiểu luận "Đối chiếu động từ "ăn" trong tiếng Việt và tiếng Anh"

Cùng với danh từ, động từ là hai thực từ cơ bản nhất trong hệ thống từ loại tiếng Việt cũng như tiếng Anh. Đồng thời, động từ được coi là vị từ hoàn chỉnh về nội dung và cấu trúc để tạo nên câu trọn vẹn, đầy đủ hai thành phần chủ ngữ và vị ngữ. Trong hệ thống thừ vựng tiếng Việt và tiếng Anh, động từ chiếm số lượng lớn, được sử dụng với tần số rất cao trong đời sống sinh hoạt hàng ngày bởi nó gắn liền với các hoạt động, trạng thái, cảm xúc của con người.
LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN