Tài liệu chống sét cho công trình
Đăng lúc 10/06/2012 08:16:00 AM

Tài liệu chống sét cho công trình
Tiêu chuẩn này đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn nayf cũng đưa ra những chỉ dẫn cho việc chống sét đối với các trường hợp đặc biệt như kho chứa chất nổ, nhưng công trình tạm như cần cẩu


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN