Phân tích TTHCM về xây dựng Đảng trong lĩnh vực tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ và đạo đức
Đăng lúc 10/06/2012 06:48:00 AM

Tại sao nói: Xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Phân tích TTHCM về xây dựng Đảng trong lĩnh vực tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ và đạo đức.

* Nói : Xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng vì:
- Theo HCM xd chỉnh đốn Đảng là 1 nhiệm vụ tất yếu thường xuyên để Đảng có thể hoàn thành vai trò tiên phong của mình trước gc, dt và nhd
- Trong quan niệm của HCM xd chỉnh đốn Đảng gắn liền với sự tồn tại của Đảng,Đảng còn hoạt động, còn cần phải tổ chức xd, chỉnh đốn Đảng.
- Tính tất yếu khách quan của công tác xd, chỉnh đốn Đảng được HCM lý giải theo các căn cứ sau đây:
· Xd chỉnh đốn Đ bị chế định bởi quá trình phát triển liên tục của sự nghiệp CM do Đảng lãnh đạo.
· Đối với toàn Đ HCM cũng chỉ rõ: Đ sống trong xh, là 1 bộ phận hợp thành cơ cấu xh, mỗi đảng viên đều chịu ảnh hưởng, tác động cả tích cực lẫn tiêu cực của xh
· Xd, chỉnh đốn Đ là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhd giao phó, đặc biệt là giữ được phẩm chất đạo đức CM.
· Trong điều kiện Đảng đã trở thành Đ cầm quyền, việc xd chỉnh đốn Đ lại được HCM coi là công việc càng phải tiến hành thường xuyên.Bởi lẽ Người thấy được cả mặt trái của quyền lực

=> Tóm lại theo HCM xd và chỉnh đốn Đ là 1 quy luật khách quan, là nhu cầu tồn tại và phát triển của bản thân Đ, làm cho Đ xứng đáng là 1 Đ CM chân chính lãnh đạo sự nghiệp CM to lớn của gc và dt, 1 Đảng là Đạo đức, là Văn minh, 1 Đảng tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dt và thời đại.

* Phân tích TTHCM về xd Đảng trong lĩnh vực tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ và đạo đức.

XD Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ
- Hệ thống tổ chức Đảng: HCM cho rằng: sức mạnh của Đ bắt nguồn từ tổ chức của Đ, do đó hệ thống tổ chức Đảng từ TƯ đến cơ sở phải thật sự chặt chẽ, có tính kỷ luật cao. Sức mạnh của các tổ chức liên quan chặt chẽ với nhau, mỗi cấp độ tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng.
- Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng: 5 nguyên tắc
+ Một là: Tập trung dân chu
+ Hai là: Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
+ Ba là: Tự phê bình và phê bình
+ Bốn là: Kỷ luật nghiêm minh
+ Năm là: Đoàn kết, thống nhất trong Đảng
- Cán bộ, công tác cán bộ của Đảng:
+ Người cho rằng: Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy, là mắt khâu trung gian nối liền giữa Đảng, Nhà nước và nhd. Muôn việc thành hay bại là do cán bộ tốt hay kém.
+ Trong công tác cán bộ Người yêu cầu:
· Hiểu và đánh giá đúng cán bộ
· Khéo dùng cán bộ
· Phải chống chủ nghĩa địa phương cục bộ, bè phái.

Xây dựng Đảng về đạo đức

- HCM cho rằng: 1 Đảng CM chân chính phải là 1 Đảng có đạo đức CM. Có đạo đức CM trong sáng Đảng mới lãnh đạo nhd đtr gpdt, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Đó là mục tiêu, lý tưởng và cũng là tư cách của Đảng cầm quyền
- Công tác giáo dục đạo đức CM cho cán bộ, đảng viên gắn chặt với cuộc đtr chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức nhằm làm cho Đ luôn luôn thật sự trong sạch.
 

Nếu bạn thấy bài viết này hay và có ích với bạn hãy nhấn nhấn "Thank" và chia sẻ bài viết này nhé 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN