Một số giáo trình ngành cầu đường
Đăng lúc 10/06/2012 08:26:00 AM

1.Cơ học đất
http://www.mediafire.com/?ganbphe44sp8un1

2.Tư tưởng Hồ Chí Minh
http://www.mediafire.com/?ypn5zyajjahdgz5

3.Kết cấu Bê tông cốt thép
http://www.mediafire.com/?f16a1zuw4ts13wd

4.Kết cấu thép
http://www.mediafire.com/?rcij61bsdfrgc52

5.Giáo trình tự động hoá thiết kế cầu đường
http://www.mediafire.com/?fapefl92vgleeim

6.Nền móng
http://www.mediafire.com/?4t6wbo2euvd2e5f

7.Bài giảng Mố trụ cầu
http://www.mediafire.com/?an397ubqu0s7t8v

8.Đường thành phố
http://www.mediafire.com/?5ydaoig5fhcd1cq

9.Thi công đường
http://www.mediafire.com/?hdfmz4j5nd5vpa2

10.Thiết kế đường ( Bộ giáo trình này của Bộ GT&DT)
http://www.mediafire.com/?hn6j74pevvxeb28

11. Thuỷ văn công trình
http://www.mediafire.com/?xeht8p98kkxvbt9

12.Thuỷ lực công trình
http://www.mediafire.com/?kgb736medl91h3a

13.Máy xây dựng
http://www.mediafire.com/?ok51cq4np9d9pc6

14. Thi công cầu F1
http://www.mediafire.com/?u4czc99trbwye3l

15. Bài giảng Cầu thép F1+2
http://www.mediafire.com/?swxqt8jixurgw2r

16. Bài giảng Tổ chức thi công và Xí nghiệp phụ
http://www.mediafire.com/?a162ga4b91vbrs7

17.Bài giảng Kiểm định cầu
+ Trường DHGTVT: 
http://www.mediafire.com/?abkg7ta5okhcdju

+ GS Nguyễn Viết Trung: 
http://www.mediafire.com/?ll33qa0u1l369d4

18.Xây dựng mặt đường ô tô F2
http://www.mediafire.com/?gqva528b0pxq5lu

19. Cơ học kết cấu
http://www.mediafire.com/?s4sspkkg7s1avqo

20. Sức bền vật liệu

+ Giáo trình 1: 
http://www.mediafire.com/?d0ee272sn6j

+ Giáo trình 2: 
http://www.mediafire.com/?acspvdb7ph7

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN