Phương pháp độc đáo giải phương trình mũ và lôgarit
Đăng lúc 9/23/2012 08:29:00 AM
Bên cạnh các cách giải phương trình truyền thống, chúng ta còn có rất nhiều cách giải độc đáo khác. Trong phần này chúng tôi xin giới thiệu một số phương pháp khác, đó là: biến thiên hằng số, sử dụng định lí Lagrange, định lí Rolle, phương pháp đánh giá và phương pháp hàm số.LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN