Phần mềm MetaStock
Đăng lúc 9/02/2012 08:36:00 AM
Download MetaStock setup về cài đặt
Download MetaStock data về để có dữ liệu mẫu tự thực hành.MetaStock Setup (154mb) 

Bản cài đặt + hướng dẫn Mediafire

MetaStock Data (1.5mb)
Dữ liệu mẫu Mediafire


Bài giảng PTKT Mediafire


Công cụ phân tích.ppt
Bài giảng Mediafire

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN