Guitar đệm hát - Đệm hát thế nào ?
Đăng lúc 9/02/2012 12:03:00 PM

Guitar đệm hát - Đệm hát thế nào ?

Đệm hát có 4 yếu tố cơ bản:
- "Quạt chả" giai điệu.
- Rải giai điệu
- Dạo nốt giữa và đầu bài nhạc
- Hợp âm, gam
LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN