Giáo trình Bê tông Asphalt
Đăng lúc 9/12/2012 04:59:00 AM
Tác giả: GS.TS. Phạm Duy Hữu (Chủ biên)
Nguồn phát hành: Trường ĐH Giao thông Vận tải, 2009# ~& u9 ]& _) B/ @* U+ I6 p$ r

Sơ lược:4 \1 k6 A9 T, @% j% t& E
Lời nói đầu
Chương 1. Khái niệm và phân loại bê tông asphalt' y. b! ]/ o: k# _4 _; q7 ^
Chương 2. Chất kết dính bitum! Z. o9 \, l; F* `
Chương 3. Cốt liệu cho bê tông asphalt
Chương 4. Hỗn hợp vật liệu khoáng
Chương 5. Cấu trúc của bê tông asphalt, s+ ~" r8 U" a
Chương 6. Các tính chất của bê tông asphalt
Chương 7. Thiết kế hỗn hợp bê tông asphalt theo phương pháp Marshall
Chương 8. Thiết kế hỗn hợp bê tông asphalt theo cường độ chịu nén lớn nhất (tiêu chuẩn Nga)+ z( }& s6 {5 x# w( {6 T$ v
Chương 9. Chế tạo hỗn hợp bê tông asphalt _! [9 W, X( B$ Q! K( F# d5 r
Chương 11. Bê tông asphalt rải nguội 144
Chương 12. Các dạng hỗn hợp vật liệu khoáng – bitum5 V3 k: `$ Y% u. k0 |9 n
Tài liệu tham khảo

Trích đoạn


Bê tông Asphalt là 1 loại vật liệu hỗn hợp, đó là 1 loại đá nhân tạo nhận được sau khi tạo hình và làm đặc chắc. 1 hỗn hợp có tỉ lệ thành phần hợp lý và được nhào trộn kỹ bao gồm hỗn hợp vật liệu khoáng, bitum dầu mỏ và phụ gia nếu có
Link down
Pass: wWw.kenhdaihoc.com

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN