Giải phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Đăng lúc 9/04/2012 10:39:00 PM

Giải phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Phương pháp đặt ẩn phụ
Đối với một số phương trình phức tạp hơn, chúng ta không thể sử dụng cách đưa về cùng một cơ số như trong bài viết trước. Khi đó, chúng ta có thể đặt ẩn phụ để được phương trình hoặc hệ phương trình đại số thông thường.
Chú ý: Khi đặt ẩn phụ, ta nên tìm điều kiện của ẩn phụ (tuỳ thuộc vào điều kiện của ẩn cần tìm).

Link down
http://www.mediafire.com/?6vn6lbjl1v31wx2

Hoặc
https://docs.google.com/document/d/1s9Bqp9LFh5mEsbX07AaUXlzXYCsXg6kWHRpizuvUvQE/edit

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN