An toàn và bảo mật thông tin
Đăng lúc 9/25/2012 11:53:00 AM
Tác giả: Hà Thị Thanh - Nguyễn Văn Tảo
Chương 1: Tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin
Chương 2: Các phương pháp mã hóa cổ điển
Chương 3: Chuẩn mã dữ liệu DES (Data Encryption Standard)

Chương 4: Mật mã công khai
Chương 5: Các sơ đồ chữ kí số
      Password : wWw.kenhdaihoc.com


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN