10 câu trắc nghiệp - Bạn biết gì về nguyên tử?
Đăng lúc 9/22/2012 08:07:00 PM
10 câu trắc nghiệp - Bạn biết gì về nguyên tử?

Ngày nay chúng ta biết rằng nguyên tử là viên gạch cấu trúc cơ bản của vật chất, nhưng kiến thức đó có được là nhờ hàng trăm năm suy đoán và nghiên cứu. Hãy trả lời 10 câu trắc nghiệm dưới đây xem bạn biết được bao nhiêu về cái cấu tạo nên chính bạn nhé!

1. Ai là người đầu tiên nghĩ ra khái niệm nguyên tử?

a) Democritus
b) John Dalton
c) Werner Heisenberg

2. Loại chất nào không thể bị phá vỡ bởi các phản ứng hóa học?

a) hợp chất
b) nguyên tố
c) phân tử

3. Mảnh nhỏ nhất của một hợp chất còn giữ được những tính chất của nó gọi là gì?

a) phân tử
b) neutron
c) electron

4. Hạt nhân của một nguyên tử cấu tạo gồm những gì?

a) proton và neutron
b) neutron và electron
c) proton, neutron và electron

5. Ai đã khám phá ra trọng lượng nguyên tử?

a) John Dalton
b) Dimitri Mendeleev
c) Amadeo Avogadro

6. Ai là người lập ra bảng tuần hoàn hóa học đầu tiên?

a) John Dalton
b) Dimitri Mendeleev
c) Louis de Broglie

7. Ngành vật lí nào nghiên cứu chuyển động của các hạt bởi những tính chất sóng của chúng ở cấp độ nguyên tử và dưới nguyên tử?
a) vật lí nguyên tử
b) cơ học lượng tử
c) vật lí hạt sơ cấp

8. Cần loại kính hiển vi nào để nhìn thấy một nguyên tử?

a) kính hiển vi ánh sáng
b) kính hiển quét chui hầm
c) không loại nào trong hai loại trên

9. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo khối lượng nguyên tử?

a) mole
b) amu
c) dalton

10. Nguyên lí bất định Heisenberg nói về cái gì?

a) số nguyên tử
b) trọng lượng nguyên tử
c) vị trí electron
---------
Đáp án:1a; 2b; 3a; 4a, 5c; 6b; 7b; 8b, 9a; 10c

Trích: thuvienvatly.com

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN