Khắc phục lỗi upload avatar trên mã nguồn xenforo
Đăng lúc 8/23/2012 11:41:00 AM

Chào các bạn,
Đối với Power Hosting PowerNet sử dụng DirectAdmin khi các bạn upload hay chỉnh sửa avatar cài mã nguồn XenForo có thể sẽ gặp lỗi sau.
mkdir() [function.mkdir ]: Permission denied
  1. XenForo_Application::handlePhpError()
  2. mkdir() in XenForo/Helper/File.php at line 66
  3. XenForo_Helper_File::createDirectory() in XenForo/Model/Avatar.php at line 335
  4. XenForo_Model_Avatar->_writeAvatar() in XenForo/Model/Avatar.php at line 206
  5. XenForo_Model_Avatar->applyAvatar() in XenForo/Model/Avatar.php at line 69
  6. XenForo_Model_Avatar->uploadAvatar() in XenForo/ControllerAdmin/User.php at line 534
  7. XenForo_ControllerAdmin_User->actionAvatarUpload() in XenForo/FrontController.php at line 310
  8. XenForo_FrontController->dispatch() in XenForo/FrontController.php at line 132
  9. XenForo_FrontController->run() in /home/awthnhyr/domains/powernet.vn/public_html/forums/admin.php at line 13 (nhớ coi kỹ thư mục thực hiện nhé vì có thể thư mục của bạn khác với thư mục forums) 
Bạn vào upload 1 hình ảnh lên avatar nó sẽ báo lỗi ...avatars/m uid ... Bạn đăng nhập vào DirectAdmin, phần File Manager, đi tới thư mục đó và nhấn Reset Owner . Rồi tiếp tục up lại cho đến khi nào hiện ra ảnh là okie.
các folder con trong thư mục public_html/forums/data/avatars
m/0
l/0
s/0
Phương án thay thế là có thể vào thư mục public_html/forums/data/avatars và tạo các thư mục sau và CHMOD 777 với tất cả các thư mục được tạo :
public_html/forums/data/ avatars/m , public_html/forums/data/ avatars/m/0
public_html/forums/data/ avatars/l , public_html/forums/data/ avatars/l/0
public_html/forums/data/ avatars/s , public_html/forums/data/ avatars/s/0
và như thế sẽ đỡ tốn thời gian hơn nếu làm theo cách đầu tiên.
Xem thêm như thế nào là Reset Owner tại đây: Reset Owner đối với Hosting linux dùng Directadmin
Cập nhật 01/06/2012: Thư mục public_html/forums/internal_data cũng cần CHMOD 777 và reset owner đối với các thư mục con 
Chúc các bạn thành công

SƯU TẦM

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN