Khắc phục lỗi " Please enter a valid callback method"
Đăng lúc 8/10/2012 12:09:00 PM

Mô tả lỗi:

Tiếng Việt: Xin vui lòng nhập giá trị callback method
Tiếng Anh: Please enter a valid callback method

Hãy nhớ Upload các file lên trước khi tiến hành cài đặt Add On . Như thế sẽ khắc phục được.

Chúc bạn thành công.


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN