[ phần 2] Hướng dẩn edit khung đăng nhập kéo thả
Đăng lúc 8/06/2012 10:50:00 PM
Hướng dẩn tạo khung đăng nhập kéo thả tại đây: http://kenhdaihoc.com/forum/threads/799-Tao-Khung-Dang-Nhap-keo-tha-kenhdaihoc-com-dang-dung.kdh


Xem 2 ảnh và biết mình muốn làm gì nhé

nh ban đầu


Sau khi edit


Hướng dẩn
Mởi file slide.css tìm đến class #toppanel và xóa dòng width: 100%; là ok
Rỏ hơn là đoạn này

#toppanel {
position: absolute; /*Panel will overlap content */
/*position: relative;*/ /*Panel will "push" the content down */
top: 0;
width: 100%;
z-index: 999;
text-align: center;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN