Đề thi kế toán quản trị
Đăng lúc 8/29/2012 06:20:00 PM
Đề thi kế toán quản trị
1. Dự án đầu tư
Vốn đầu tư thiết bị ban đầu: 1,6 tỷ
Thanh toán ngay 1 tỷ, số còn lại thanh toán năm 2 và 3: 300 triệu/ 1 lần
Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: 400 trđ
LN trước thuể: 160 trđ
Thời gian thực hiện: 10 năm
Tỷ lệ sinh lời hàng năm: 10%
A, DN có nên thực hiện dự án không (IRR, NPV)
B, Nếu Thời gian thực hiện là 6 năm, LN trước thuế không đổi. DN có nên thay đổi quyết định không. Biết rằng khấu hao theo pp đường thẳng, Thuế TNDN 25%

2,

Chỉ tiêuSPASP B
Khối lượng sp tiêu thụ35.00020.000
Giá80.000100.000
CP đơn vị

+ NVL tt20.00030.000
+ NC tt15.00022.000
+ Biến phí SXC30005000
+ Định phí SXC1150020000
CP bán hàng & quản lý DN

+ Biến phí50008000
+ Định phí1000012.000


A, Lập báo cáo KQKD dạng số dư đảm phí. Công ty nên tiếp tục KD & loại bỏ KD vs sp nào ? Vì sao?
B, Nếu dồn hết năng lực sản suất sang sx 1 loại sp A cho đến khi tiêu thụ hết sản phẩm ( năng lực 45.000 sp/năm), giá giảm 75.000k/sp, Dn có nên thay đổi qđ theo phương án 2 hay không. Nếu có nên lưu ý thêm vấn đề nào? Biết
- Định phí bán hàng & quản lý mỗi loại sp có 30% định phí phân bổ
- Định phí SXC có 40% định phí phân bổ, CF bảo điểm máy móc thiết bị và quản lý phân xưởng (Chỉ phát sinh khi sx) còn lại là CF khấu hao TSCĐ và CF khác

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN