Home » Đáp án A: Người của chủ nghĩa hoài nghi
Đáp án A: Người của chủ nghĩa hoài nghi
Đăng lúc 8/15/2012 11:32:00 PM
Đáp án A: Người của chủ nghĩa hoài nghi


Bạn là người không dễ tin tưởng vào tình yêu. Bạn rất dễ tin vào tình bạn và người thân, nhưng đối với tình yêu lại rất khó khăn để làm được điều đó. Không phải vì bạn từng bị tổn thương hay tuyệt vọng với tình yêu, nguyên nhân sâu xa là vì bạn bị ăn sâu bởi tiềm thức: "Tình yêu chẳng có gì tốt đẹp và hay ho", hix.


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN