Tổng hợp Video ôn thi đại học 2012 môn Hóa
Đăng lúc 7/04/2012 09:19:00 PM

Trích dẩn video này tại đây 
Xem video khác tại đây Nội dung bài giảng

 -  KIM LOẠI PHẢN ỨNG VỚI AXIT
  -  PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC – PHẢN ỨNG ANCOL
  -  PHẢN ỨNG OXI HÓA RƯỢU
  -  TÌM CÔNG THỨC PHÂN TỬ CÁC CHẤT VÔ CƠ
  -  MUỐI PHẢN ỨNG VỚI AXIT
  -  PHẢN ỨNG ESTE HÓA

  * CÁC BÀI TOÁN TÌM CÔNG THỨC PHÂN TỬ
  * CÁC ĐỊNH LUẬT
  * CÁC CÔNG THỨC GIẢI TOÁN
  * CÁC BÀI TOÁN CRACKING
  * PHẢN ỨNG HYDRO HÓA
  * PHẢN ỨNG OXI HÓA RƯỢU
  * TỔNG KẾT PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC
  * NHÓM (C, H, O) PHẢN ỨNG VỚI Na, K
  * PHẢN ỨNG ESTE HÓA
  * PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG
  * ÔN TẬP ESTE

  * TỔNG ÔN 1
  * TỔNG ÔN 2
  * TỔNG ÔN 3
  * TỔNG ÔN 4
  * TỔNG ÔN 5
  * TỔNG ÔN 6
Bắt đầu học
-  KIM LOẠI PHẢN ỨNG VỚI AXIT:  

PHẦN 1    


 PHẦN 2
-  PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC – PHẢN ỨNG ANCOL:

  PHẦN 1
  PHẦN 2
 -  PHẢN ỨNG OXI HÓA RƯỢU:  

PHẦN 1
  PHẦN 2-  TÌM CÔNG THỨC PHÂN TỬ CÁC CHẤT VÔ CƠ:  

PHẦN 1    PHẦN 2-  MUỐI PHẢN ỨNG VỚI AXIT:  

 PHẦN 1    PHẦN 2

 -  PHẢN ỨNG ESTE HÓA:     


PHẦN 1    


PHẦN 2  * CÁC BÀI TOÁN TÌM CÔNG THỨC PHÂN TỬ:

- Bài giảng    - Trả lời câu hỏi * CÁC ĐỊNH LUẬT:

- Bài giảng         - Trả lời câu hỏi* CÁC CÔNG THỨC GIẢI TOÁN:

 - Bài giảng        - Trả lời câu hỏi * CÁC BÀI TOÁN CRACKING:

- Bài giảng        - Trả lời câu hỏi


 * PHẢN ỨNG HYDRO HÓA:

- Bài giảng        - Trả lời câu hỏi * PHẢN ỨNG OXI HÓA RƯỢU:

 - Bài giảng        - Trả lời câu hỏi


  * TỔNG KẾT PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC:

- Bài giảng        - Trả lời câu hỏi


* NHÓM (C, H, O) PHẢN ỨNG VỚI Na, K:

 - Bài giảng       - Trả lời câu hỏi


 * PHẢN ỨNG ESTE HÓA:

- Bài giảng         - Trả lời câu hỏi


  * PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG:

- Bài giảng       - Trả lời câu hỏi


* ÔN TẬP ESTE:

 - Bài giảng        - Trả lời câu hỏi  * TỔNG ÔN 1:

- Bài giảng        - Trả lời câu hỏi * TỔNG ÔN 2:

- Bài giảng        - Trả lời câu hỏi


 * TỔNG ÔN 3:

- Bài giảng        - Trả lời câu hỏi* TỔNG ÔN 4:

- Bài giảng        - Trả lời câu hỏi
 * TỔNG ÔN 5:

  - Bài giảng        - Trả lời câu hỏi
  * TỔNG ÔN 6:

- Bài giảng      
  - Trả lời câu hỏi

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN