Share Code quảng cáo hoặc thông báo cho Blogspot
Đăng lúc 7/17/2012 11:00:00 AM
Nhân dịp mới chuyển giao diện trang này nên nay mình share giới thiệu với các bạn 1 code rất hay, với code này có thể làm quảng cáo hay thông báo gì cũng được

DEMO

Hoặc ảnh bên dưới
Chèn code này vào HTML/Javascript

<style type="text/css">
#gb{
position:fixed;
top:10px;
z-index:+1000;
}
* html #gb{position:relative;}
.gbcontent{
float:right;
border:2px solid #A5BD51;
background:#ffffff;
padding:10px;
}
</style>
<script type="text/javascript">
function showHideGB(){
var gb = document.getElementById("gb");
var w = gb.offsetWidth;
gb.opened ? moveGB(0, 30-w) : moveGB(20-w, 0);
gb.opened = !gb.opened;
}
function moveGB(x0, xf){
var gb = document.getElementById("gb");
var dx = Math.abs(x0-xf) > 10 ? 5 : 1;
var dir = xf>x0 ? 1 : -1;
var x = x0 + dx * dir;
gb.style.top = x.toString() + "px";
if(x0!=xf){setTimeout("moveGB("+x+", "+xf+")", 10);}
}
</script>
<div id="gb">
<div class="gbtab" onclick="showHideGB()"> </div>
<div class="gbcontent">
<div style="text-align:right">
<a href="javascript:showHideGB()">
[ CLOSE ]
</a>
</div>
<center>
Mời làm cộng tác viên với trang này!!! Mail: [email protected]
</center>
<script type="text/javascript">
var gb = document.getElementById("gb");
gb.style.center = (30-gb.offsetWidth).toString() + "px";
</script></div></div>

Save lại!
Thay màu đỏ bằng mã html, ảnh hay đoạn text thì tùy bạn

Chúc thành công!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN