[Học tiếng anh] Twinkle, twinkle, little star
Đăng lúc 7/26/2012 05:27:00 PM

Hướng dẫn học bài.

1/ Những từ mới trong bài được gạch dưới sẵn cho bạn. Để báo cho hệ thống biết từ này bạn đã biết, hãy nhấp đôi chuột trái, sau đó nhấp chuột phải để cập nhật trạng thái của từ.
2/ Để nhớ từ mới lâu hơn, hãy thử đoán nghĩa của từ đó trước khi tra tự điển. Để tra nghĩa của từ, hãy nhấp đôi chuột vào từ đó.
3/ Từ bạn vừa học sẽ được tô đỏ để giúp bạn dễ chú ý. Từ vừa học sẽ được chuyển vào nhóm từ đã biết sau khi bạn ôn lại nhiều lần.Twinkletwinklelittle star.
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkletwinklelittle star.
How I wonder what you are.
Twinkletwinklelittle star.
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkletwinklelittle star.
How I wonder what you are.
Lyric by Jane Taylor

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN