Code đếm thời gian hoạt động diễn đàn cho VBB
Đăng lúc 7/21/2012 09:41:00 AM
Nhìn là biết, mình không nói tới công dụng nhé :)

DEMO


DEMO online: http://kenhdaihoc.com/forum

Cách dùng: Chèn code này vào temp FORUMHOME

Download đính kèm
[QUOTE]<script src='http://kenhdaihoc.com/forum/clientscript/timeRum.js' type='text/javascript'/>[/QUOTE]

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN