BBCode FLV - Chèn và xem file .PDF online tại bài viết cho vBB
Đăng lúc 7/06/2012 05:14:00 PM
Các bạn xem ảnh là biết công dụng thui nhé
Xem DEMO

Bắt đầu!
Xem thêm:  http://kenhdaihoc.com/forum/threads/6699-BBCode-FLV-Chen-va-xem-file-PDF-online-tai-bai-viet-cho-vBB.kdh 

1) Vào AdminCP ->Custom BBCodes-> Add new BBCode


Title: PDF online
Tag: PDF
Replacement:
<p align="center"><a href="{param}" target="_blank"><b>Download File</b></a><br><iframe src="http://docs.google.com/gview?url={param}&amp;embedded=true" style="width: 100%; height: 600px;" frameborder="0"></iframe></p>Example: 
[FLV]PDF[/PDF.] ( Xóa dấu .)


Description: Ẩn link vào ảnh( Có thể để trống)


Use {option}: No


Button Image (Optional) --> /forum/images/bbcode/flv.gif
Tải file ảnh đính kèm này về  và up lên host theo đường dẩn: /forum/images/bbcode/


Remove Tag If Empty --> Yes


Disable BB Code Within This BB Code --> Yes


Disable Smilies Within This BB Code --> Yes


Disable Word Wrapping Within This BB Code --> Yes 


Disable Automatic Link Parsing Within This BB Code --> Yes


Chúc thành công!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN