Tìm hiểu bài BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC (Ăng-ghen)
Đăng lúc 6/28/2012 06:33:00 PM
I.Tiểu dẫn
1/ Tác giả
* Ăng-ghen(1820-1895)
- Sinh tại Bác-men (Đức). Là nhà triết học, lí luận chính trị xuất sắc
- Là nhà hoạt động cách mạng của phong trào Quốc tế cộng sản, người bạn chiến đấu thân thiết của Các-mác.
-Ăng-ghen đã cùng Các-mác soạn thảo: “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản”(1848)
* Các-mác (1818-1883)
- Là nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại, người Đức
- Là lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.
- Ông sáng tạo chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, xây dựng học thuyết kinh tế mácxít, chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Học thuyết của ông là vũ khí lí luận và hành động của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống ách thống trị tư sản.. 

2/ Hoàn cảnh sáng tác:
 
Văn bản “Ba cống hiến vĩ đại của Các-mác” là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Mác. Được sáng tác vào tháng 3/1883, sau khi Các-mác qua đời 14/03/1883 lúc 3 giờ 15 phút

3/ Bố cuc:

Bài điếu văn được chia làm 3 phần

II. Đọc - hiểu văn bản

1. Thời điểm Mác qua đời và nhận định khái quát về Mác:
a. Thời điểm Mác qua đời 
Thời gian: 3giờ kém 15 phút ngày 14 tháng 3 năm 1883
Không gian: trên chiếc ghế bành trong một căn phòng
--> Không gian và thời gian ấy vốn tự nó không có gì đặc biệt nhưng ở đây nó lại gắn với sự ra đi, với “Giấc ngủ nghìn thu” của một bậc vĩ nhân, nên nó sẽ không bao giờ mờ quên được trong lòng ttát cả người thân, bạn bè và nhân dân lao độnh toàn thế giới.
- Con người: “Nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong các nhà tư tưởng hiện đại”. Hai chữ “Hiện đại” thể hiện sự vượt trội, hơn hẳn của Mác so với thời đại. Đó là tính chất cách mạng, tính chật mới mẻ và sáng tạo của Mác.
--> Cách giới thiệu ngắn gọn nhưng gây ấn tượng với người đọc về Mác.

b.Nhận định khái quát về Mác

Nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại.
=> Bộc lộ niềm thương tiếc sâu sắc vì sự tổn thất, trống vắng mang tầm thế giới, nhân loại trước sự ra đi của Mác.

2.Những cống hiến vĩ đại của Các Mác

Sự ra đi của Mác là một tổn thất to lớn không sao lường hết được, nhưng cũng thật may mắn, con người ấy đã có những cống hiến vĩ đại:
Cống hiến thứ nhất: Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người. 
Cống hiến thứ hai: Tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức SX TBCN hiện nay và XHTS do phương thức đó đẻ ra. Đó l;à quy luật giá trị thặng dư 
Cống hiến thứ ba: Cống hiến quan trọng nhất. Đó là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, biến lý thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng.“Bởi lẽ...kiên cường và có kq”
=> Cách đề cập tới những cống hiến của Mác ở đây theo trật tự tăng tiến. Việc làm này giúp người đọc, người nghe hiểu Mác từ hai phương diện : + Một con người của phát minh khám phá
+ Một con người của hoạt động thực tiến.
Đồng thời cũng thấy dễ tiếp thu hơn. 
3. Tình cảm của Ăngghen đối với Mác
+ Đề cao và ngợi ca công lao và đóng góp của Mác và khẳng định đề cao Mác hơn hẳn và vượt trội so với thời đại. 
+ Tiếc thương vô hạn xuất phát từ đáy lòng. Tât nhiên không phải chỉ có Ăng-ghen xót thương mà cả nhân loại xót thương bậc vĩ nhân ấy. 
Kết thúc tác phẩm là một lời khẳng định nhưng cũng có giá trị như một lời cầu nguyện “Ông có thể cố nhiều kẻ đối địch nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào. Tên tuổi và sự nghệp của ông đời đời sống mãi”. 
4. Nghệ thuật so sánh tăng tiến:
Biện pháp so sánh tăng tiến được Ăng-ghen sử dụng ở phần hai để làm nổi bậc cống hiến của C.Mác và tầm sao của một tư tưởng vĩ đại đối với thời đại
So sánh:
Giống như: - Đác-uyn đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ. 
- Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người.
Hơn thế, Ăng-ghen dẫn ra hàng loạt những phát hiện có tầm vóc lớn của Mác như: tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất TBCN, từ đó mới phát hiện ra giá trị thặng dư của phương thức sản xuất này và quan trong nhất là sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn vào công cuộc Cách mạng vô sản.
Kết quả: Mác đã trở thành nhà cách mạng lỗi lạc, một nhà khoa học kiệt xuất. Tư tưởng của ông vượt lên trên thời đại
Biện pháp so sánh tăng tiến được ăng-ghen sử dụng để làm nổi bậc cống hiến của C.Mác và tầm cao của một tư tưởng vĩ dại đối với thời đại. Thông qua đó, ăng-ghen đã cho ta thấy sự khâm phục, kính trọng của ông đối với Mác. Đặc biệt ở cuối bài điếu văn Ăng-ghen bộc lộ tình cảm tiếc thương của mình cũng như của hàng triệu người dân trên thế giới trước sự ra đi vào cõi vĩnh hằng của Mác.

4/ Ghi nhớ
(SGK)


--- sưu tầm----

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN