Tỉ lệ chọi Đại học Y Hải Phòng, Học viện Y Dược học cổ truyền
Đăng lúc 6/08/2012 05:26:00 PM

Trường Đại học Y Hải Phòng, Học viện Y Dược học cổ truyền đã công bố tỉ lệ chọi mùa tuyển sinh năm 2012.
Ảnh minh họa

Tỉ lệ chọi Đại học Y Hải Phòng 

Trường Đại học Y Hải Phòng nhận được 10000 hồ sơ ĐKDT cho tổng 720 chỉ tiêu, tỉ lệ chọi vào toàn trường là 1/14.

Tỷ lệ chọi Đại học Y Hải Phòng năm 2011:

Trường/ Ngành đào tạo
Chỉ tiêu
Hồ sơ ĐK
Tỉ lệ chọi
ĐH Y Hải Phòng
450
9.088
1/20


Tỉ lệ chọi Học viện Y Dược học cổ truyền 

Tỉ lệ chọi Học viện Y Dược học cổ truyền năm 2012:

Học viện y dược học cổ truyền năm nay có tỉ lệ chọi là 1/10.9 (550CT/6000 HS ĐKDT).

Tỷ lệ chọi Học viện Y Dược học cổ truyền năm 2011:

Học viện Y Dược học cổ truyền
4.671
450
1/10

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN