Sử dụng Số phức tích hợp trên máy tính (casio fx570es, 570ms) để giải nhanh
Đăng lúc 6/11/2012 12:45:00 PM
Chia sẻ với các bạn tài liệu này nhé 
Sử dụng Số phức tích hợp trên máy tính (casio fx570es, 570ms) để giải nhanh các bài toán trắc nghiệp hộp đen điện xoay chiều


Xem  Bình luận về tài liệu tại đây : http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4491      Password : www.kenhdaihoc.com


Chúc học tốt!LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN