Share khóa LTĐH Đảm bảo môn hóa - Vũ khắc Ngọc 2012
Đăng lúc 6/21/2012 10:48:00 PM
Share khóa LTĐH Đảm bảo môn hóa - Vũ khắc Ngọc 2012

Được share bởi Phan Hoang Trieu: Tại đây http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4953


Pass : trieuhaidn
Lưu ý : Các bạn kích vô chờ 5s để hiện ra dòng chữ PASSER L'ANNONCE (phía trên cùng bên phải rồi kích vô đó để download nhé).


KHÓA HÓA HỌC VŨ KHẮC NGỌC
HỌC THỬ
Một số phương pháp tư duy đặc trưng và đặc biệt để giải nhanh đề thi Đại học – Cao đẳng ( Phần 1) 001 http://adf.ly/9sxKQ
Một số phương pháp tư duy đặc trưng và đặc biệt để giải nhanh đề thi Đại học – Cao đẳng ( Phần 1) 002 http://adf.ly/9sxLA
Một số phương pháp tư duy đặc trưng và đặc biệt để giải nhanh đề thi Đại học – Cao đẳng ( Phần 2) 001 http://adf.ly/9sxMO
Một số phương pháp tư duy đặc trưng và đặc biệt để giải nhanh đề thi Đại học – Cao đẳng ( Phần 2) 002 http://adf.ly/9sxNH
PHẦN I. CÁC KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ PP GIẢI TOÁN TRỌNG TÂM CỦA HH HỮU CƠ
GIAI ĐOẠN 1 (2,0 THÁNG):
CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA HÓA HỌC HỮU CƠ
Bài 02. Đại cương về Hóa học hữu cơ (Phần 2) http://adf.ly/9sxOC
Bài 03. Danh pháp các hợp chất hữu cơ - Phần 1 http://adf.ly/9sxOm
Bài 04. Danh pháp các hợp chất hữu cơ - Phần 2 http://adf.ly/9sxPg
Bài 05. Độ bất bão hòa và ứng dụng 001 http://adf.ly/9sxQR
Bài 05. Độ bất bão hòa và ứng dụng 002 http://adf.ly/9sxRJ
Bài 06. Phương pháp trung bình (Phần 1) http://adf.ly/9sxSK
Bài 07. Phương pháp trung bình (Phần 2) http://adf.ly/9sxTB
Bài 08. Phương pháp đường chéo-Phần 1 http://adf.ly/9sxUF
Bài 09. Phương pháp đường chéo-Phần 2 001 http://adf.ly/9sxV6
Bài 09. Phương pháp đường chéo-Phần 2 002 http://adf.ly/9sxW0
Bài 10. Phương pháp đường chéo - Phần 3 001 http://adf.ly/9sxXR
Bài 10. Phương pháp đường chéo - Phần 3 002 http://adf.ly/9sxYs
Bài 11. Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ 001 http://adf.ly/9sxaT
Bài 11. Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ 002 http://adf.ly/9sxci
Bài 12. Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ- Phần 1 001 http://adf.ly/9sxdp
Bài 12. Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ- Phần 1 002 http://adf.ly/9sxgG
Bài 13. Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ -Phần 2 001 http://adf.ly/9sxhf
Bài 13. Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ -Phần 2 002 http://adf.ly/9sxj3
Bài 14. Phương pháp đếm nhanh số đồng phân 001 http://adf.ly/9sxkH
Bài 14. Phương pháp đếm nhanh số đồng phân 001 http://adf.ly/9sxlX
Bài 15. Phương pháp tính nhanh số đồng phân http://adf.ly/9sxot
GIAI ĐOẠN 2 (2,0 THÁNG):
CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC
Bài 01. Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol -Phần 1 001 http://adf.ly/9syaT
Bài 01. Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol -Phần 1 002 http://adf.ly/9sybR
Bài 02. Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol -Phần 2 001 http://adf.ly/9syc3
Bài 02. Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol -Phần 2 002 http://adf.ly/9sycl
Bài 03. Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol -Phần 3 001 http://adf.ly/9sydb
Bài 03. Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol -Phần 3 002 http://adf.ly/9syey
Bài 04. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về ancol – phenol 001 http://adf.ly/9t3BM
Bài 04. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về ancol – phenol 002 http://adf.ly/9syey
Bài 05. Lý thuyết trọng tâm về anđehit – xeton 001 http://adf.ly/9sygI
Bài 05. Lý thuyết trọng tâm về anđehit – xeton 002 http://adf.ly/9sygx
Bài 06. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về anđehit - xeton 001 http://adf.ly/9syiN
Bài 06. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về anđehit - xeton 002 http://adf.ly/9syjt
Bài 07. Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic -Phần 1 001 http://adf.ly/9syoR
Bài 07. Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic -Phần 1 002 http://adf.ly/9syq5
Bài 08. Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic -Phần 2 001 http://adf.ly/9syrJ
Bài 08. Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic -Phần 2 002 http://adf.ly/9sysw
Bài 09. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về axit cacboxylic-Phần 1 http://adf.ly/9syyx
Bài 10. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về axit cacboxylic-Phần 2 001 http://adf.ly/9syzw
Bài 10. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về axit cacboxylic-Phần 2 002 http://adf.ly/9sz1L
Bài 10. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về axit cacboxylic-Phần 2 003 http://adf.ly/9sz4f
Bài 11. Lý thuyết trọng tâm về este – lipit -Phần 1 001 http://adf.ly/9sz21
Bài 11. Lý thuyết trọng tâm về este – lipit -Phần 1 002 http://adf.ly/9sz3Y
Bài 12. Lý thuyết trọng tâm về este – lipit -Phần 2 001 http://adf.ly/9sz9W
Bài 12. Lý thuyết trọng tâm về este – lipit -Phần 2 002 http://adf.ly/9sz87
Bài 13. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit -Phần 1 001 http://adf.ly/9sz9W
Bài 13. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit -Phần 1 002 http://adf.ly/9szAY
Bài 13. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit -Phần 1 003 http://adf.ly/9szBt
Bài 14. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit -Phần 2 001 http://adf.ly/9szCz
Bài 14. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit -Phần 2 002 http://adf.ly/9szDn
Bài 15. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit -Phần 3 001 http://adf.ly/9szEv
Bài 15. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit -Phần 3 002 http://adf.ly/9szGC
Bài 16. Lý thuyết trọng tâm về cacbohiđrat -Phần 1 001 http://adf.ly/9szGp
Bài 16. Lý thuyết trọng tâm về cacbohiđrat -Phần 1 002 http://adf.ly/9szIo
Bài 17. Lý thuyết trọng tâm về cacbohiđrat -Phần 2 001 http://adf.ly/9szJc
Bài 17. Lý thuyết trọng tâm về cacbohiđrat -Phần 2 002 http://adf.ly/9szKX
Bài 18. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về cacbohiđrat phần 1 001 http://adf.ly/9szKz
Bài 18. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về cacbohiđrat phần 1 002 http://adf.ly/9szLs
Bài 19. Lý thuyết trọng tâm về Amin -Phần 1 http://adf.ly/9szON
Bài 20. Lý thuyết trọng tâm về Amin -Phần 2 001 http://adf.ly/9szPO
Bài 20. Lý thuyết trọng tâm về Amin -Phần 2 002 http://adf.ly/9szQl
Bài 21. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Amin 001 http://adf.ly/9szUD
Bài 21. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Amin 002 http://adf.ly/9szV8
Bài 22. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Aminoaxit -Phần 1 001 http://adf.ly/9szW7
Bài 22. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Aminoaxit -Phần 1 002 http://adf.ly/9szXJ
Bài 23. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Aminoaxit -Phần 2 001 http://adf.ly/9szYO
Bài 23. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Aminoaxit -Phần 2 002 http://adf.ly/9szZH
Bài 24. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Protein – Peptit -Phần 1 001 http://adf.ly/9szaL
Bài 24. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Protein – Peptit -Phần 1 002 http://adf.ly/9szbl
Bài 25. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Protein – Peptit -Phần 2 001 http://adf.ly/9szct
Bài 25. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Protein – Peptit -Phần 2 002 http://adf.ly/9szeJ
GIAI ĐOẠN 3 (1,0 THÁNG):
CHUYÊN ĐỀ 3: HIĐROCACBON VÀ DẪN XUẤT
Bài 01. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankan và Xycloankan (Phần 1) 001 http://adf.ly/9szgK
Bài 01. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankan và Xycloankan (Phần 1) 002 http://adf.ly/9szh5
Bài 02. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankan và Xycloankan (Phần 2) 002 http://adf.ly/9sziw
Bài 02. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankan và Xycloankan (Phần 2) 001 http://adf.ly/9szlX
Bài 03. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Anken và Ankađien ( phần 1) 001 http://adf.ly/9szqV
Bài 03. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Anken và Ankađien ( phần 1) 002 http://adf.ly/9szxq
Bài 03. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Anken và Ankađien ( phần 1) 003 http://adf.ly/9szxq
Bài 04. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Anken và Ankađien ( phần 2) 001 http://adf.ly/9szzl
Bài 04. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Anken và Ankađien ( phần 2) 002 http://adf.ly/9t03W
Bài 05. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankin (phần 1) 001 http://adf.ly/9t085
Bài 05. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankin (phần 1) 002 http://adf.ly/9t09E
Bài 06. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankin ( phần 2) 001 http://adf.ly/9t0Hl
Bài 06. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankin ( phần 2) 002 http://adf.ly/9vgFe
Bài 07. Bài tập về phản ứng gồm toàn chất khí 001 http://adf.ly/9t0AY
Bài 07. Bài tập về phản ứng gồm toàn chất khí 002 http://adf.ly/9t0Eg
Bài 07. Bài tập về phản ứng gồm toàn chất khí 003 http://adf.ly/9t0Fn
Bài 08. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về các hiđrocacbon thơm 001 http://adf.ly/9t0OR
Bài 08. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về các hiđrocacbon thơm 002 http://adf.ly/9t0PW
GIAI ĐOẠN 4 (2,0 THÁNG):
CHUYÊN ĐỀ 4: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔNG HỢP VÀ NÂNG CAO CỦA HÓA HỌC HỮU CƠ
Bài 02. Biện luận công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ (Phần 1) 001 http://adf.ly/9t0oC
Bài 02. Biện luận công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ (Phần 1) 002 http://adf.ly/9t0pG
Bài 04. So sánh nhiệt độ sôi và tính axit / bazơ 001 http://adf.ly/9t0rW
Bài 04. So sánh nhiệt độ sôi và tính axit / bazơ 002 http://adf.ly/9t0sQ
Bài 04. So sánh nhiệt độ sôi và tính axit / bazơ 003 http://adf.ly/9t0t4
Bài 05. Bài toán hiệu suất trong tổng hợp hữu cơ http://adf.ly/9t0tm
Bài 6. Lý thuyết trọng tâm về Polime (Phần 1) 001 http://adf.ly/9t0uW
Bài 6. Lý thuyết trọng tâm về Polime (Phần 1) 002 http://adf.ly/9t0vU
Bài 7. Lý thuyết trọng tâm về Polime (Phần 2) http://adf.ly/9t0w9
PHẦN II. CÁC KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ PP GIẢI TOÁN TRỌNG TÂM CỦA HH VÔ CƠ
GIAI ĐOẠN 1 (2,0 THÁNG):
CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA HÓA HỌC VÔ CƠ
Bài 01. Cấu tạo nguyên tử 001 http://adf.ly/9tZQZ
Bài 01. Cấu tạo nguyên tử 002 http://adf.ly/9tZRh
Bài 02. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố Hóa học (Phần 1) http://adf.ly/9tZTB
Bài 03. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố Hóa học (Phần 2) http://adf.ly/9tZUH
Bài 04. Luyện tập về cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố http://adf.ly/9tZV6
Bai 05. Liên kết hóa học - Phần 1 http://adf.ly/9tZVy
Bài 06. Liên kết hóa học-Phần 2 001 http://adf.ly/9tZXQ
Bài 06. Liên kết hóa học-Phần 2 002 http://adf.ly/9tdLz
Bài 07. Phản ứng oxi hóa – khử - Phần 1 001 http://adf.ly/9tZYK
Bài 07. Phản ứng oxi hóa – khử - Phần 1 002 http://adf.ly/9tZZL
Bài 08. Phản ứng oxi hóa – khử - Phần 2 001 http://adf.ly/9tZYK
Bài 08. Phản ứng oxi hóa – khử - Phần 2 002 http://adf.ly/9tZav
Bài 09. Phương pháp bảo toàn electron -Phần 1 001 http://adf.ly/9tZbW
Bài 09. Phương pháp bảo toàn electron -Phần 1 002 http://adf.ly/9tZcE
Bài 10. Phương pháp bảo toàn electron - Phần 2 http://adf.ly/9tZdE
Bài 11. Lý thuyết về phản ứng Hóa học -Phần 1 001 http://adf.ly/9tZei
Bài 11. Lý thuyết về phản ứng Hóa học -Phần 1 002 http://adf.ly/9tZfP
Bài 12. Lý thuyết về phản ứng Hóa học -Phần 2 001 http://adf.ly/9tZgq
Bài 12. Lý thuyết về phản ứng Hóa học -Phần 2 002 http://adf.ly/9tZi5
Bài 13. Sự điện ly -Tính chất của dung dịch - pH - Phần 1 001 http://adf.ly/9tZiq
Bài 13. Sự điện ly -Tính chất của dung dịch - pH - Phần 1 002 http://adf.ly/9tZjo
Bài 13. Sự điện ly -Tính chất của dung dịch - pH - Phần 1 003 http://adf.ly/9tZkv
Bài 14. Sự điện ly -Tính chất của dung dịch - pH - Phần 2 001 http://adf.ly/9tZln
Bài 14. Sự điện ly -Tính chất của dung dịch - pH - Phần 2 002 http://adf.ly/9tZmT
Bài 14. Sự điện ly -Tính chất của dung dịch - pH - Phần 2 003 http://adf.ly/9tZnz
Bài 15. Sự điện ly -Tính chất của dung dịch - pH - Phần 3 001 http://adf.ly/9tZpi
Bài 15. Sự điện ly -Tính chất của dung dịch - pH - Phần 3 002 http://adf.ly/9tZqX
Bài 16. Phương pháp Bảo toàn điện tích 001 http://adf.ly/9tZrj
Bài 16. Phương pháp Bảo toàn điện tích 002 http://adf.ly/9tZt0
Bài 17. Phương pháp giải toán sử dụng phương trình ion thu gọn 001 http://adf.ly/9tZuX
Bài 17. Phương pháp giải toán sử dụng phương trình ion thu gọn 002 http://adf.ly/9tZwf
GIAI ĐOẠN 2 (2,0 THÁNG):
CHUYÊN ĐỀ 2: LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM VỀ KIM LOẠI
Bài 01. Đại cương về kim loại -Phần 1 001 http://adf.ly/9ta4A
Bài 01. Đại cương về kim loại -Phần 1 002 http://adf.ly/9ta4u
Bài 02. Đại cương về kim loại -Phần 2 001 http://adf.ly/9ta6p
Bài 02. Đại cương về kim loại -Phần 2 002 http://adf.ly/9ta7m
Bài 02. Đại cương về kim loại -Phần 2 003 http://adf.ly/9ta9j
Bài 03. Lý thuyết và bài tập về dãy điện hóa của kim loại -Phần 1 001 http://adf.ly/9taAr
Bài 03. Lý thuyết và bài tập về dãy điện hóa của kim loại -Phần 1 002 http://adf.ly/9taC4
Bài 04. Lý thuyết và bài tập về dãy điện hóa của kim loại-Phần 2 001 http://adf.ly/9taD9
Bài 04. Lý thuyết và bài tập về dãy điện hóa của kim loại-Phần 2 002 http://adf.ly/9taEF
Bài 05. Lý thuyết về sự điện phân-Phần 1 001 http://adf.ly/9taFC
Bài 05. Lý thuyết về sự điện phân-Phần 1 002 http://adf.ly/9taGI
Bài 06. Lý thuyết về sự điện phân-Phần 2 001 http://adf.ly/9taHR
Bài 06. Lý thuyết về sự điện phân-Phần 2 002 http://adf.ly/9taIn
Bài 07. Phương pháp giải các bài tập điện phân -Phần 1 http://adf.ly/9taJm
Bài 08. Phương pháp giải các bài tập điện phân -Phần 2 001 http://adf.ly/9syuU
Bài 08. Phương pháp giải các bài tập điện phân -Phần 2 002 http://adf.ly/9sywE
Bài 09. Sự ăn mòn kim loại 001 http://adf.ly/9taPo
Bài 09. Sự ăn mòn kim loại 002 http://adf.ly/9taQx
Bài 10. Lý thuyết và bài tập trọng tâm về kim loại kiềm và hợp chất -Phần 1 001 http://adf.ly/9taSm
Bài 10. Lý thuyết và bài tập trọng tâm về kim loại kiềm và hợp chất -Phần 1 002 http://adf.ly/9tf2c
Bài 11. Lý thuyết và bài tập trọng tâm về kim loại kiềm và hợp chất -Phần 2 001 http://adf.ly/9vgVR
Bài 11. Lý thuyết và bài tập trọng tâm về kim loại kiềm và hợp chất -Phần 2 002 http://adf.ly/9taU0
Bài 12. Lý thuyết và bài tập trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất -Phần 1 001 http://adf.ly/9taXI
Bài 12. Lý thuyết và bài tập trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất -Phần 1 002 http://adf.ly/9taYH
Bài 13. Lý thuyết và bài tập trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất -Phần 2 http://adf.ly/9taVF
Bài 14. Lý thuyết trọng tâm về nhôm và hợp chất -Phần 1 http://adf.ly/9taZk
Bài 15. Lý thuyết trọng tâm về nhôm và hợp chất -Phần 2 http://adf.ly/9tabQ
Bài 16. Lý thuyết trọng tâm về nhôm và hợp chất -Phần 3 http://adf.ly/9tacW
Bài 17. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Nhôm và hợp chất -Phần 1 001 http://adf.ly/9tadp
Bài 17. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Nhôm và hợp chất -Phần 1 002 http://adf.ly/9taem
Bài 18. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Nhôm và hợp chất -Phần 2 001 http://adf.ly/9szLs
Bài 18. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Nhôm và hợp chất -Phần 2 002 http://adf.ly/9szNq
Bài 19. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Nhôm và hợp chất -Phần 3 http://adf.ly/9taiQ
Bài 20. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Crom và hợp chất 001 http://adf.ly/9tak2
Bài 20. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Crom và hợp chất 002 http://adf.ly/9talD
Bài 20. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Crom và hợp chất 003 http://adf.ly/9tam7
Bài 21. Lý thuyết trọng tâm về Sắt và hợp chất -Phần 1 001 http://adf.ly/9tanV
Bài 21. Lý thuyết trọng tâm về Sắt và hợp chất -Phần 1 002 http://adf.ly/9taoM
Bài 22. Lý thuyết trọng tâm về Sắt và hợp chất -Phần 2 http://adf.ly/9tap5
Bài 23. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Sắt và hợp chất (Phần 1) 001 http://adf.ly/9taqU
Bài 23. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Sắt và hợp chất (Phần 1) 002 http://adf.ly/9tarh
Bài 24. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Đồng và hợp chất-Phần 1 http://adf.ly/9tasH
Bài 25. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Đồng và hợp chất-Phần 2 001 http://adf.ly/9tau9
Bài 25. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Đồng và hợp chất-Phần 2 002 http://adf.ly/9tatB
Bài 26. Lý thuyết và bài tập về một số kim loại khác-Phần 1 http://adf.ly/9tavD
Bài 27. Lý thuyết và bài tập về một số kim loại khác-Phần 2 001 http://adf.ly/9taw2
Bài 27. Lý thuyết và bài tập về một số kim loại khác-Phần 2 001 http://adf.ly/9tawb
GIAI ĐOẠN 3 (1,0 THÁNG):
CHUYÊN ĐỀ 3: LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM VỀ PHI KIM
Bài 01. Lý thuyết và bài tập trọng tâm về nhóm halogen ( phần 1) http://adf.ly/9tazo
Bài 02. Lý thuyết và bài tập trọng tâm về nhóm halogen ( phần 2) http://adf.ly/9tb0e
Bài 05. Lý thuyết trọng tâm về nhóm nitơ và các hợp chất-Phần 1 001 http://adf.ly/9tb25
Bài 05. Lý thuyết trọng tâm về nhóm nitơ và các hợp chất-Phần 1 002 http://adf.ly/9tb2n
Bài 06. Lý thuyết trọng tâm về nhóm nitơ và các hợp chất-Phần 2 001 http://adf.ly/9tb4H
Bài 06. Lý thuyết trọng tâm về nhóm nitơ và các hợp chất-Phần 2 002 http://adf.ly/9tb5z
Bài 07. Lý thuyết và bài tập về phân bón Hóa học 001 http://adf.ly/9tb7f
Bài 07. Lý thuyết và bài tập về phân bón Hóa học 002 http://adf.ly/9tb93
Bài 08. Lý thuyết trọng tâm về photpho và các hợp chất 001 http://adf.ly/9tbAt
Bài 08. Lý thuyết trọng tâm về photpho và các hợp chất 002 http://adf.ly/9tbCI
GIAI ĐOẠN 4 (2,0 THÁNG):
CHUYÊN ĐỀ 4: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔNG HỢP VÀ NÂNG CAO CỦA HÓA HỌC VÔ CƠ
Bài 03. Bài tập về phản ứng của kim loại và hợp chất với axit http://adf.ly/9tbDk
Bài 04. Bài tập về phản ứng của kim loại với HNO3/ H2SO4 đặc nóng 001 http://adf.ly/9tbFS
Bài 04. Bài tập về phản ứng của kim loại với HNO3/ H2SO4 đặc nóng 002 http://adf.ly/9tbGX
Bài 05. Phản ứng của CO2/SO2 với dung dịch kiềm 001 http://adf.ly/9tbHd
Bài 05. Phản ứng của CO2/SO2 với dung dịch kiềm 002 http://adf.ly/9tbJR
Bài 06. Bài tập về tính lưỡng tính của một số oxit/hiđroxit 001 http://adf.ly/9tbNs
Bài 06. Bài tập về tính lưỡng tính của một số oxit/hiđroxit 002 http://adf.ly/9tbOi
Bài 07. Bài tập về phản ứng của Fe và Cu với dung dịch H+/NO3- 001 http://adf.ly/9tbQB
Bài 07. Bài tập về phản ứng của Fe và Cu với dung dịch H+/NO3- 002 http://adf.ly/9tbRU
Bài 08. Bài tập về phản ứng của kim loại với dung dịch muối 001 http://adf.ly/9tbU2
Bài 08. Bài tập về phản ứng của kim loại với dung dịch muối 002 http://adf.ly/9tbV6
Bài 08. Bài tập về phản ứng của kim loại với dung dịch muối (tiếp) http://adf.ly/9tbSc
Bài 09. Chuẩn độ http://adf.ly/9tbY2
PHẦN III. TỔNG HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN QUAN TRỌNG
GIAI ĐOẠN 5 (1,0 THÁNG):
Bài 07. Phương pháp bảo toàn nguyên tố (phần 1) http://adf.ly/9tba6
Bài 08. Phương pháp bảo toàn nguyên tố (phần 2) 001 http://adf.ly/9tbad
Bài 08. Phương pháp bảo toàn nguyên tố (phần 2) 002 http://adf.ly/9tbbW
Bài 10. Phương pháp Bảo toàn khối lượng (Phần 2) 001 http://adf.ly/9tbdz
Bài 10. Phương pháp Bảo toàn khối lượng (Phần 2) 002 http://adf.ly/9tbfY
Bài 17. Phương pháp quy đổi (Phần 1) 001 http://adf.ly/9tbi8
Bài 17. Phương pháp quy đổi (Phần 1) 002 http://adf.ly/9tbkT
Bài 18. Phương pháp quy đổi (Phần 2) 001 http://adf.ly/9tblZ
Bài 18. Phương pháp quy đổi (Phần 2) 002 http://adf.ly/9tbnS

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4953#ixzz1yRXsqI00LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN