Share khóa LTĐH Đảm bảo môn hóa - Vũ khắc Ngọc 2012
Đăng lúc 6/20/2012 06:37:00 PM
Bài giảng được chia sẻ bởi trieuhaidh tại http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4953
Pass : trieuhaidn

Lưu ý : Các bạn kích vô chờ 5s để hiện ra dòng chữ PASSER L'ANNONCE (phía trên cùng bên phải rồi kích vô đó để download nhé).


KHÓA HÓA HỌC VŨ KHẮC NGỌC
HỌC THỬ
Một số phương pháp tư duy đặc trưng và đặc biệt để giải nhanh đề thi Đại học – Cao đẳng ( Phần 1) 001 http://adf.ly/9sxKQ 
Một số phương pháp tư duy đặc trưng và đặc biệt để giải nhanh đề thi Đại học – Cao đẳng ( Phần 1) 002 http://adf.ly/9sxLA
Một số phương pháp tư duy đặc trưng và đặc biệt để giải nhanh đề thi Đại học – Cao đẳng ( Phần 2) 001 http://adf.ly/9sxMO
Một số phương pháp tư duy đặc trưng và đặc biệt để giải nhanh đề thi Đại học – Cao đẳng ( Phần 2) 002 http://adf.ly/9sxNH


PHẦN I. CÁC KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ PP GIẢI TOÁN TRỌNG TÂM CỦA HH HỮU CƠ


GIAI ĐOẠN 1 (2,0 THÁNG):
CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA HÓA HỌC HỮU CƠ


Bài 02. Đại cương về Hóa học hữu cơ (Phần 2) http://adf.ly/9sxOC
Bài 03. Danh pháp các hợp chất hữu cơ - Phần 1 http://adf.ly/9sxOm
Bài 04. Danh pháp các hợp chất hữu cơ - Phần 2 http://adf.ly/9sxPg
Bài 05. Độ bất bão hòa và ứng dụng 001 http://adf.ly/9sxQR
Bài 05. Độ bất bão hòa và ứng dụng 002 http://adf.ly/9sxRJ
Bài 06. Phương pháp trung bình (Phần 1) http://adf.ly/9sxSK
Bài 07. Phương pháp trung bình (Phần 2) http://adf.ly/9sxTB
Bài 08. Phương pháp đường chéo-Phần 1 http://adf.ly/9sxUF
Bài 09. Phương pháp đường chéo-Phần 2 001 http://adf.ly/9sxV6
Bài 09. Phương pháp đường chéo-Phần 2 002 http://adf.ly/9sxW0
Bài 10. Phương pháp đường chéo - Phần 3 001 http://adf.ly/9sxXR
Bài 10. Phương pháp đường chéo - Phần 3 002 http://adf.ly/9sxYs
Bài 11. Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ 001 http://adf.ly/9sxaT
Bài 11. Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ 002 http://adf.ly/9sxci
Bài 12. Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ- Phần 1 001 http://adf.ly/9sxdp
Bài 12. Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ- Phần 1 002 http://adf.ly/9sxgG
Bài 13. Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ -Phần 2 001 http://adf.ly/9sxhf
Bài 13. Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ -Phần 2 002 http://adf.ly/9sxj3
Bài 14. Phương pháp đếm nhanh số đồng phân 001 http://adf.ly/9sxkH
Bài 14. Phương pháp đếm nhanh số đồng phân 001 http://adf.ly/9sxlX
Bài 15. Phương pháp tính nhanh số đồng phân http://adf.ly/9sxot
GIAI ĐOẠN 2 (2,0 THÁNG): 
CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC
Bài 01. Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol -Phần 1 001 http://adf.ly/9syaT
Bài 01. Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol -Phần 1 002 http://adf.ly/9sybR
Bài 02. Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol -Phần 2 001 http://adf.ly/9syc3
Bài 02. Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol -Phần 2 002 http://adf.ly/9sycl
Bài 03. Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol -Phần 3 001 http://adf.ly/9sydb
Bài 03. Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol -Phần 3 002 http://adf.ly/9syey 
Bài 04. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về ancol – phenol 001 http://adf.ly/9t3BM
Bài 04. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về ancol – phenol 002 http://adf.ly/9syey
Bài 05. Lý thuyết trọng tâm về anđehit – xeton 001 http://adf.ly/9sygI
Bài 05. Lý thuyết trọng tâm về anđehit – xeton 002 http://adf.ly/9sygx
Bài 06. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về anđehit - xeton 001 http://adf.ly/9syiN
Bài 06. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về anđehit - xeton 002 http://adf.ly/9syjt
Bài 07. Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic -Phần 1 001 http://adf.ly/9syoR
Bài 07. Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic -Phần 1 002 http://adf.ly/9syq5
Bài 08. Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic -Phần 2 001 http://adf.ly/9syrJ
Bài 08. Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic -Phần 2 002 http://adf.ly/9sysw 
Bài 09. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về axit cacboxylic-Phần 1 http://adf.ly/9syyx
Bài 10. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về axit cacboxylic-Phần 2 001 http://adf.ly/9syzw
Bài 10. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về axit cacboxylic-Phần 2 002 http://adf.ly/9sz3Y
Bài 10. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về axit cacboxylic-Phần 2 003 http://adf.ly/9sz4f
Bài 11. Lý thuyết trọng tâm về este – lipit -Phần 1 001 http://adf.ly/9sz21
Bài 11. Lý thuyết trọng tâm về este – lipit -Phần 1 002 http://adf.ly/9sz87
Bài 12. Lý thuyết trọng tâm về este – lipit -Phần 2 001 http://adf.ly/9sz9W 
Bài 12. Lý thuyết trọng tâm về este – lipit -Phần 2 002 http://adf.ly/9sz87
Bài 13. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit -Phần 1 001 http://adf.ly/9sz9W
Bài 13. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit -Phần 1 002 http://adf.ly/9szAY
Bài 13. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit -Phần 1 003 http://adf.ly/9szBt
Bài 14. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit -Phần 2 001 http://adf.ly/9szCz
Bài 14. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit -Phần 2 002 http://adf.ly/9szDn
Bài 15. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit -Phần 3 001 http://adf.ly/9szEv
Bài 15. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit -Phần 3 002 http://adf.ly/9szGC
Bài 16. Lý thuyết trọng tâm về cacbohiđrat -Phần 1 001 http://adf.ly/9szGp
Bài 16. Lý thuyết trọng tâm về cacbohiđrat -Phần 1 002 http://adf.ly/9szIo
Bài 17. Lý thuyết trọng tâm về cacbohiđrat -Phần 2 001 http://adf.ly/9szJc
Bài 17. Lý thuyết trọng tâm về cacbohiđrat -Phần 2 002 http://adf.ly/9szKX
Bài 18. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về cacbohiđrat phần 1 001 http://adf.ly/9szKz
Bài 18. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về cacbohiđrat phần 1 002 http://adf.ly/9szLs
Bài 19. Lý thuyết trọng tâm về Amin -Phần 1 http://adf.ly/9szON
Bài 20. Lý thuyết trọng tâm về Amin -Phần 2 001 http://adf.ly/9szPO
Bài 20. Lý thuyết trọng tâm về Amin -Phần 2 002 http://adf.ly/9szQl
Bài 21. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Amin 001 http://adf.ly/9szUD
Bài 21. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Amin 002 http://adf.ly/9szV8
Bài 22. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Aminoaxit -Phần 1 001 http://adf.ly/9szW7
Bài 22. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Aminoaxit -Phần 1 002 http://adf.ly/9szXJ
Bài 23. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Aminoaxit -Phần 2 001 http://adf.ly/9szYO
Bài 23. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Aminoaxit -Phần 2 002 http://adf.ly/9szZH
Bài 24. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Protein – Peptit -Phần 1 001 http://adf.ly/9szaL 
Bài 24. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Protein – Peptit -Phần 1 002 http://adf.ly/9szbl
Bài 25. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Protein – Peptit -Phần 2 001 http://adf.ly/9szct
Bài 25. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Protein – Peptit -Phần 2 002 http://adf.ly/9szeJ


GIAI ĐOẠN 3 (1,0 THÁNG): 
CHUYÊN ĐỀ 3: HIĐROCACBON VÀ DẪN XUẤT


Bài 01. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankan và Xycloankan (Phần 1) 001 http://adf.ly/9szgK
Bài 01. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankan và Xycloankan (Phần 1) 002 http://adf.ly/9szh5
Bài 02. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankan và Xycloankan (Phần 2) 002 http://adf.ly/9sziw
Bài 02. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankan và Xycloankan (Phần 2) 001 http://adf.ly/9szlX 
Bài 03. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Anken và Ankađien ( phần 1) 001 http://adf.ly/9szqV
Bài 03. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Anken và Ankađien ( phần 1) 002 http://adf.ly/9szxq
Bài 03. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Anken và Ankađien ( phần 1) 003 http://adf.ly/9szxq
Bài 04. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Anken và Ankađien ( phần 2) 001 http://adf.ly/9szzl
Bài 04. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Anken và Ankađien ( phần 2) 002 http://adf.ly/9t03W 
Bài 05. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankin (phần 1) 001 http://adf.ly/9t085
Bài 05. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankin (phần 1) 002 http://adf.ly/9t09E
Bài 06. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankin ( phần 2) 001 http://adf.ly/9t0Hl
Bài 06. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về Ankin ( phần 2) 002 http://adf.ly/9t0Hl
Bài 07. Bài tập về phản ứng gồm toàn chất khí 001 http://adf.ly/9t0AY
Bài 07. Bài tập về phản ứng gồm toàn chất khí 002 http://adf.ly/9t0Eg
Bài 07. Bài tập về phản ứng gồm toàn chất khí 003 http://adf.ly/9t0Fn
Bài 08. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về các hiđrocacbon thơm 001 http://adf.ly/9t0OR
Bài 08. Lý thuyết trọng tâm và bài tập về các hiđrocacbon thơm 002 http://adf.ly/9t0PW


GIAI ĐOẠN 4 (2,0 THÁNG): 
CHUYÊN ĐỀ 4: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔNG HỢP VÀ NÂNG CAO CỦA HÓA HỌC HỮU CƠ


Bài 02. Biện luận công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ (Phần 1) 001 http://adf.ly/9t0oC 
Bài 02. Biện luận công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ (Phần 1) 002 http://adf.ly/9t0pG
Bài 04. So sánh nhiệt độ sôi và tính axit / bazơ 001 http://adf.ly/9t0rW
Bài 04. So sánh nhiệt độ sôi và tính axit / bazơ 002 http://adf.ly/9t0sQ
Bài 04. So sánh nhiệt độ sôi và tính axit / bazơ 003 http://adf.ly/9t0t4
Bài 05. Bài toán hiệu suất trong tổng hợp hữu cơ http://adf.ly/9t0tm
Bài 6. Lý thuyết trọng tâm về Polime (Phần 1) 001 http://adf.ly/9t0uW
Bài 6. Lý thuyết trọng tâm về Polime (Phần 1) 002 http://adf.ly/9t0vU
Bài 7. Lý thuyết trọng tâm về Polime (Phần 2) http://adf.ly/9t0w9

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN