Nhằm khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời đại mở cửa hội nhập của đất nước, báo Thanh niên mở diễn đàn "Nước Việt Nam ta nhỏ hay ko nhỏ?"
Đăng lúc 6/29/2012 09:38:00 PM
ĐỀNhằm khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời đại mở cửa hội nhập của đất nước, báo Thanh niên mở diễn đàn "Nước Việt Nam ta nhỏ hay ko nhỏ?"

Nếu đc tham gia diễn đàn trên, em sẽ nói gì về tuổi trẻ ngày nay
?

Gợi ý:

Giải thích bình luận => rút ra được bài học thực tiễn, bổ ích đối với thanh niên.

-Giải thích vấn đề: Nước Việt Nam ta nhỏ hay ko nhỏ?

=> Xét về vị thế mà nước ta có thể sánh đôi trong quan hệ với các quốc gia khác.

- Bình luận: So sánh với các nước khác trên thế giới về phương diện KH-KT, chỉ số GDP, tiềm lực KT => nước VN ta nhỏ.

+ Xét về phương diện lịch sử, văn hóa => Nước VN không nhỏ.

* Đưa ra những giải pháp:

+ Khơi dậy niềm tự hào dân tộc của mỗi người

+ Tăng cường giao lưu học hỏi với các nước khác

+ Xây dựng, phát triển chiến lược giáo dục và đào tạo và chiến lược phát triển khoa học - kỹ thuật.

+ Động viên tinh thần hăng say học tập, lao động sáng tạo, dám nghỉ dám làm

+.....

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN