Hướng dẩn Tăng, giảm khoảng cách giữa 2 bài viết cho vbb
Đăng lúc 6/11/2012 11:03:00 PM


Bạn vào posbit_legacy ( với postbit thì xem tại đây )

Tìm
<li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}">

Thay bằng code sau


<li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}" style="margin-bottom:5px;">
Chú ý in đậm mới thêm vào và màu đỏ là khoảng cách giữa 2 bài viết
Lưu lại--> chúc thành công!

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4503

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN