Đề thi thử đại học môn Lịch Sử năm 2012-CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ
Đăng lúc 6/15/2012 09:08:00 PM

CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ

ĐỀ THI THỬ SỐ 24
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (3,0 điểm)  
Trình bày những nét lớn về chính sách đối ngoại của Mĩ, Nhật Bản và các nước Tây Âu trong thời kì Chiến tranh lạnh, qua đó cho biết những điểm chung và riêng trong chính sách đối ngoại của các nước nêu trên.
Câu II (1,0 điểm)
Trên cơ sở tóm tắt diễn biến và kết quả cuộc bãi công Ba Son (8 – 1925), hãy nêu rõ những điểm mới của cuộc đấu tranh này.
Câu III (3,0 điểm)
Bằng những sự kiện tiêu biểu của lịch sử dân tộc trong giai đoạn 1939 – 1945, hãy làm sáng tỏ nhận định : “Cách mạng tháng Tám thành công chính là do sự kết hợp giữa sự chuẩn bị lâu dài và sự chớp thời cơ của Đảng và nhân dân ta”.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)  

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b)
Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)
Trình bày những điểm giống và khác nhau giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)
Trong thời kỳ 1954 – 1975, Việt Nam trở thành nơi diễn ra sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là do những nguyên nhân nào ?


---------- Hết ---------- 


Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:..............................................; Số báo danh:..................................

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN