Đề thi thử đại học môn Lịch Sử năm 2012-SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH Trường PTTH Trần Phú
Đăng lúc 6/15/2012 08:50:00 PM
SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
Trường PTTH Trần Phú
-----&-----
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012
Môn: LỊCH SỬ - Khối: C
Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề
------------------------------------------------------


Bạn nào giúp mình update đáp án nhé 


I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH : (07 điểm)


Câu I. (2,0 điểm)
Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của dân tộc ta đã được kết thúc như thế nào ? Hãy so sánh sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Pháp với sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975) ?
Câu II. (3,0 điểm)
Thế nào là chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” ? Quân dân miền Nam đã chiến đấu chống chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ như thế nào?
Câu III. (2,0 điểm)
Trình bày những điểm giống và khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” với chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ.

II.PHẦN RIÊNG: (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3 điểm)
Đường lối cải cách, mở cửa và những thành tựu của của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay.
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3 điểm)
Tại sao hai siêu cường Liên Xô và Mĩ lại tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh? Nêu những biến đổi to lớn của tình hình thế giới sau sự kiện đó.

(Giám thị không giải thích gì thêm)

------- Hết -------

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN