BBcode tab cho vBB (vBulletin)
Đăng lúc 6/05/2012 09:15:00 AM

DEMO
Cách dùng:

Hướng dẫn:

Download file về upload toàn bộ lên ngang hàng file index.php
http://www.mediafire.com/?bsn98db8gxa9fjo

Chèn code sau vào headinclude template


<script type="text/javascript" src="vtlai_js/vtlai_tabber.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="vtlai_css/vtlai_tabber.css" type="text/css" media="screen">


<script type="text/javascript">
document.write('<style type="text/css">.tabber{display:none;}<\/style>');
</script>

Add thêm 1 bbcode mới với thông tin như sau:

Title: tabs
Tag Name: tabs

Replacement:
<div class="tabber">
    {param}
</div>


 • Use {option} : No
 • Button Image (Optional): vtlai_img/bbcode/tabs.gif
 • Remove Tag If Empty: yes
 • Disable BB Code Within This BB Code: No
 • Disable Smilies Within This BB Code: No
 • Disable Word Wrapping Within This BB Code: NoAdd thêm 1 bbcode mới nữa với thông tin như sau:


 • Title: tab
 • Tag Name: tab
 • Replacement:       <div class="tabbertab">
      <h2>{option}</h2>
      <p>{param}</p>
     </div>


 • Use {option} : Yes
 • Button Image (Optional): vtlai_img/bbcode/tab.gif
 • Remove Tag If Empty: yes
 • Disable BB Code Within This BB Code: No
 • Disable Smilies Within This BB Code: No
 • Disable Word Wrapping Within This BB Code: No


Xong !


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN