Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn toán năm 2012
Đăng lúc 6/02/2012 11:59:00 AM

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn toán năm 2012, liên tục cập nhật, có đáp án sớm nhất
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2012:


Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp môn Toán Năm 2012. (updating)

Câu 1: 1) Khảo sát hàm số


2)Phương trình các tiếp tuyến là y=-3x+5/4 và y=3x+5/4

Câu 2:
1) Nghiệm của phương trình là x=4.
2)I=1/3
3) m=-2 hoặc m=1
Câu 3: V=a^3sqrt{3}/2Theo chương trình chuẩn:
Câu 4.a:

1) Phương trình tham số của đường thẳng AB: x=2-t, y=2, z=1+2t
2) Khoảng cách từ trung điểm I đến mặt phẳng (P) bằng AB/2 bằng căn(5). Do đó (P) tiếp xúc với mặt cầu đường kính AB.


Câu 5.a: Đáp số: 9-4i và -4+3i

Theo chương trình nâng cao


Câu 4.b 
1) Phương trình đường thẳng OA là x=2t, y=t, z=2t
2) Phương trình mặt cầu (S): (x-2)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=9.
Ta có khoảng cách từ A đến Delta bằng 3 bằng bán kính nên Delta tiếp xúc với (S).

Câu 5.b Các căn bậc hai của số phức đã cho là 2i, -2i 

Đang cập nhật...Đang cập nhật đáp án....


Sáng ngày 04/6/2012 thi môn Toán, thời gian làm bài 150 phút, 7h25 phát đề, 7h30 bắt đầu làm bài

XU HƯỚNG RA ĐỀ THI MÔN  Toán tốt nghiệp THPT năm 2012

Nhận xét: Các đề thi  toán đã cho có nội dung và cấu trúc hòan tòan giống nội dung và cấu trúc đề thi toán mà BGD đã ban hành. Các bạn học sinh có thể dựa vào bảng tổng hợp trên để tự rút ra cho mình vấn đề trọng tâm và thứ tự ưu tiên trong việc ôn tập
Sau đây là môt số gợi ý của chúng tôi.
Phần chung :
Câu I : 
        1. Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị: đề thi yêu cầu khảo sát một trong ba hàm số: bậc ba, trùng phương và nhất biến.
        2. Bài tóan ứng dụng đạo hàm: thường ra thi nhiều nhất theo thứ tự là các bài tóan sự tương giao, tiếp tuyến,cực trị và dùng đồ thị biện luận số nghiệm phương trình. Ít ra thi về sự đối xứng và đơn điệu
Câu II : 
        1.Giải phương trình lượng giác: thường gặp nhất là yêu cầu giải một phương trình mà sau khi biến đổi có thể đặt nhân tử chung để đưa về việc giải các phương trình cơ bản hoặc phương trình cổ điển.Thỉnh thỏang có đặt ẩn phụ để giải hoặc cho phương trình có điều kiện
        2. Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình đại số: các bài tóan đều được giải bằng cách đặt ẩn phụ.
Câu III:  Bài tóan tích phân:
        Chủ yếu là dùng  phương pháp đổi biến và từng phần để tính.Thỉnh thỏang có yêu cầu tính diện tích một hình phẳng hoặc thể tích một vật thể tròn xoay
Câu IV : Bài tóan Hình học không gian:
         thường cho khối chóp hoặc khối lăng trụ. Dạng tóan này thường được giải  bằng phương pháp hình học thuần túy hoặc đưa hệ trục tọa độ vào để chuyển thành bài tóan hình giải tích trong không gian.
Câu V : Bài tóan chứng minh bất đẳng thức hoặc tìm min max: đây là câu khó nhất trong đề thi.


Phần riêng :
Câu VI : 
         1. Bài tóan hình học giải tích trong mặt phẳng: VIa: chủ yếu là bài tóan về đường thẳng hoặc đường tròn. VIb:có thể hỏi thêm về elip, chưa thấy hỏi về hypebol hoặc parabol.
         2. Bài tóan hình học giải tích trongkhông gian: chủ yếu là các bài tóan về đường thẳng và mặt phẳng. Thỉnh thỏang đề cho bài tóan về mặt cầu
Câu VII :
       VIIa: Chủ yếu là tìm số phức hoặc tìm tập hợp càc điểm biểu diễn số phức.
       VIIb: Thường cho hệ mũ, log hoặc bài toán liên quan đến hàm bậc 2 trên bậc nhất.
Các bạn hãy thường xuyên truy cập để update các thông tin về  Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012 nhé.
Chúc các bạn có kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN