Home » Vấn đề môi tường nổi bật ở nước ta. Nguyên nhân của những vấn đề đó?
Vấn đề môi tường nổi bật ở nước ta. Nguyên nhân của những vấn đề đó?
Đăng lúc 5/26/2012 08:20:00 AM
Vấn đề MT nổi bật ở nước ta. Nguyên nhân của những vấn đề đó?
- Có 2 vấn đề MT nổi bật cần quan tâm nhất ở nước ta:

+ Tình trạng mất cân bằng sinh thái => gây nhiều thiên tai, biến đổi thời tiết khí hậu

+ Ô nhiễm MT ngày càng trầm trọng: ô nhiễm nước, đất, không khí

- Nguyên nhân của những vấn đề trên đều xuất phát từ con người (hoạt động sống và hoạt động sản xuất)

- BVMT gồm: sử dụng hợp lí TN và đảm bảo chất lượng MT sống

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN