Vai trò của sản xuất lương thực-thực phẩm? Tại sao nói việc đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp?
Đăng lúc 5/26/2012 08:02:00 AM
 Vai trò của sản xuất lương thực-thực phẩm? Tại sao nói việc đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp?

- Vai trò:

+ Cung cấp lương thực cho nhân dân, thức ăn cho chăn nuôi

+ Cung nguyên liệu cho công nghiệp, là nguồn hàng xuất khẩu quan trọng

+ Việc đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta cực kì quan trọng, vì nước ta là nước đông dân

- Việc đảm bảo an ninh lương thực còn là cơ sở để đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, vì:

+ Là cơ sở nguyên liệu để phát triển chăn nuôi

+ Là cơ sở phát triển cây công nghiệp và cây ăn quả

+ Thúc đẩy các dịch vụ nông nghiệp

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN