Trình bày tình hình khai thác thế mạnh về cây công nghiệp ở Tây Nguyên và những giải pháp để phát triển cây công nghiệp ở vùng này
Đăng lúc 5/26/2012 07:38:00 AM
Trình bày tình hình khai thác thế mạnh về cây công nghiệp ở Tây Nguyên và những giải pháp để phát triển cây công nghiệp ở vùng này

- TN có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp lâu năm:

+ Đất ba zan màu mỡ chiếm diện tích lớn, tập trung trên những mặt bằng rộng lớn

+ Khí hậu cận xích đạo gió mùa: 1 mùa khô và 1 mùa mưa

+ Địa hình phân tầng, trên cao nguyên cao có thể trồng được các cây CN có nguồn gốc cận nhiệt
- Các cây công nghiệp quan trọng của Tây Nguyên:
+ Cà phê nhiều nhất Đắc Lắc, ngon nhất Buôn Mê Thuột
+ Cao su ở Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia lai..
+ Chè: Lâm Đồng, Gia Lai...
+ Ngoài ra còn trồng: tiêu, điều, dâu tằm…
- ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp

+ Thu hút lao động, phân bố lại dân cư

+ Thay đổi tập quán SX lạc hậu

+ Trồng cây công nghiệp là trồng rừng bảo vệ đất, khí hậu

- Để nâng cao hiệu quả kinh tế cần:

+ Hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh đi đôi với bảo vệ rừng, phát triển thủy lợi

+ Đa dạng hóa cây công nghiệp

+ Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến và xuất khẩu

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN