Trình bày đặc điểm khu Công nghiệp của nước ta
Đăng lúc 5/26/2012 07:54:00 AM
Trình bày đặc điểm khu Công nghiệp của nước ta 

Khu CN nước ta mới được hình thành từ thập kỷ 90 của thế kỷ 20. Khu CN có đặc điểm:

- Có ranh giới rõ ràng, có vị trí thuận lợi

- Tập trung nhiều xí nghiệp có khả năng hợp tác cao, sản phẩm vừa tiêu dùng vừa xuất khẩu

- Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp

- Khu CN tập trung nhiều nhất ở ĐNB, sau đó là ĐB sông Hồng, Duyên hải miền Trung

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN