Tổng hợp đề cương có lời giải ôn tập và luyện thi TN-CĐ-ĐH môn địa lý đầy đủ và duy nhất tại Kenhdaihoc.com
Đăng lúc 5/26/2012 09:01:00 AM
Trình bày đặc điểm của vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ nước ta. Nêu ý nghĩa của vị trí đối với tự nhiên, kinh tế, xã hội và quốc phòng nước ta.
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4147


Nêu đặc điểm ngắn gọn của các giai đoạn hình thành lãnh thổ nước ta
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4146


Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4145


Nêu đặc điểm khái quát của Biển Đông và ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên nước ta.
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4144


Nguyên nhân và biểu hiện của tính chất nhiệt đới, ẩm, gió mùa trong khí hậu nước ta như thế nào?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4143


Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua các thành phần địa hình, sông ngòi, đất, sinh vật như thế nào?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4142


Phân tích những ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động Sản xuất và đời sống
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4141


So sánh sự khác biệt giữa thiên nhiên phía bắc và phía nam và nguyên nhân của sự khác biệt đó
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4140


Nêu hiện trạng suy giảm tài nguyên rừng ở nước ta và biện pháp bảo vệ.
http://kenhdaihoc.com/forum/member.php?u=105


Vấn đề môi tường nổi bật ở nước ta. Nguyên nhân của những vấn đề đó?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4138


Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4137


Nêu các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược quốc gia về BVTN và MT
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4136


Nêu đặc điểm dân số nước ta hiện nay và tác động của nó tới sự phát triển Kinh tế- xã hội?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4135


Vì sao nước ta phải phân bố lại dân cư ? Biện pháp thực hiện?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4134


Phân tích những mặt mạnh và mặt còn hạn chế của nguồn lao động VN
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4133


Vấn đề việc làm của nước ta hiện nay? Biện pháp giải quyết?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4132


Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển Kinh tế - xã hội nước ta ?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4131


Cơ cấu ngành Kinh tế nước ta chuyển dịch theo hướng nào? Tại sao?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4130


Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khăn gì? Chúng ta đã khai thác có hiệu quả nền NN nhiệt đới như thế nào?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4129


Hãy phân biệt những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4128


Vai trò của sản xuất lương thực-thực phẩm? Tại sao nói việc đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4127
Chứng minh nước ta có nhiều điều kiện phát triển lương thực và trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4126


Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp. Tình hình phát triển và phân bố cây công nghiệp.
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4125


Chứng minh nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi và chăn nuôi đang có những bước phát triển mới.
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4124


Phân tích những điều kiện phát triển ngành thủy sản và tình hình khai thác thủy sản nước ta?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4123


Chứng minh cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đa dạng và đang có sự chuyển dịch rõ rệt
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4122


Chứng minh rằng công nước ta có sự phân hóa theo lãnh thổ. Nguyên nhân của sự phân hóa đó?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4121


Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4120


Trình bày đặc điểm khu công nghiệp của nước ta
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4119


Hãy nêu vai trò của GTVT và thông tin liên lạc đối với sự phát triển KT - XH nước ta
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4118


Trình bày tình hình phát triển ngành giao thông vận tải đường ô tô và đường biển ở nước ta
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4117


Chứng minh hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực.
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4116


Chứng minh rằng tài nguyên du lịch nước ta phong phú
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4115


Tại sao việc khai thác các thế mạnh của Trung du miền núi BB có ý nghĩa kinh tế lớn và có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4114 


Trình bày những thế mạnh và hạn chế trong khai thác, chế biến khoáng sản và thủy điện ở Trung du miền núi bắc bộ
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4113


Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản của vùng
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4112


Sự chuyển dịch cơ cấu theo ngành ở đồng bằng sông Hồng như thế nào? Những định hướng chính trong tương lai.
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4111


Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế ở Bắc Trung bộ
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4110


Tại sao việc hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế...
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4109


Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế ở Duyên hải Nam Trung bộ
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4108
Trình bày vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam trung bộ
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4107


Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế ở Tây Nguyên
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4106


Trình bày tình hình khai thác thế mạnh về cây công nghiệp ở Tây Nguyên và những giải pháp để phát triển cây công nghiệp ở vùng này
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4105


Đề cương ôn tập toàn bộ chương trình môn địa lí lớp 12
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4104
Chứng minh và Giải thích vì sao Đông Nam Bộ lại trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất Việt Nam
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4102


Phân tích thuận lợi và khó khăn để phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên.
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4101


Tại sao việc hình thành cơ cấu công nghiệp ở vùng duyên hải miền Trung lại phải gắn liền với việc xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ s̖
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4100 


Phân tích những thế mạnh và những hạn chế của các đồng bằng duyên hải miền Trung
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4099


Trình bày những thế mạnh về nông, lâm, ngư nghiệp và khả năng khai thác chúng ở vùng duyên hải miền Trung.
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4098


Tại sao chúng ta phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long?
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4097


Vì sao đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất nước ta? Khó khăn chủ yếu và hướng khắc phục.
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4096


So sánh thế mạnh để phát triển lương thực, thực phẩm giữa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4095


Tại sao Hà Nội lại trở thành trung tâm du lịch vào loại lớn nhất trong cả nước???
http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=4093

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN