Tỉ lệ chọi ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG TP.HCM
Đăng lúc 5/19/2012 10:25:00 AM

(GDVN) - ĐH Kinh tế - Luật thuộc ĐHQG TP.HCM có 1.660 chỉ tiêu, tỉ lệ chọi thấp nhất rơi vào Tài chính - Ngân hàng, chọi cao nhất là Luật kinh doanh.
Ngành tài chính ngân hàng cao nhất: 1/10,5 (225 CT/2.363 HS). Các ngành còn lại như sau:
Kinh tế (kinh tế học, kinh tế và quản lý công) 1/5,6 (200/1.112);
Kinh tế đối ngoại 1/6 (225/1.375);
Quản trị kinh doanh 1/9,4 (225/2.105);
Kinh doanh quốc tế 1/7,3 (100/727);
Kế toán và kiểm toán 1/5,4 (225/1.223);
Hệ thống thông tin quản lý 1/2 (100/211);
Luật dân sự 1/7 (100/713);
Luật kinh tế và luật quốc tế (luật kinh doanh, luật thương mại quốc tế, luật tài chính - ngân hàng - chứng khoán) 1/7,4 (300/2.217).
Tỷ lệ chọi Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG Tp.HCM năm 2011:
Trường/ngành

Khối thi

Hồ sơ
đăng ký
Chỉ tiêu
Tỷ lệ “chọi”
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT (QSK)

1.660

- Kinh tế học
A,D1
515
100
5,15
- Kinh tế đối ngoại
A,D1
1433
240
5,9
- Kinh tế và quản lí công
A,D1
528
100
5,28
- Tài chính - ngân hàng
A,D1
1082
240
4,5
- Kế toán - kiểm toán
A,D1
1474
240
6,14
- Hệ thống tin quản lí
A
155
100
1,55
- Quản trị kinh doanh
A,D1
1329
240
5,5
- Luật kinh doanh
A,D1
783
100
7,83
- Luật thương mại quốc tế
A,D1
733
100
7,33
- Luật dân sự
A,D1
353
100
3,53
- Luật tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán
A,D1
705
100
7,05

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN