Tỉ lệ chọi ĐH Khoa học tự nhiên ĐHQG TP.HCM năm 2012
Đăng lúc 5/19/2012 10:11:00 AM

(GDVN) - Theo số liệu tính đến ngày 16.5, ngành công nghệ sinh học có tỷ lệ “chọi” cao nhất với 1/15,8 (200 CT/3.160 HS).
Các ngành khác lần lượt:
Toán học 1/2,1 (300/643);
Vật lý học: 1/1,64 (250/410);
Kỹ thuật hạt nhân 1/13 (50/650);
Kỹ thuật điện tử, truyền thông 1/2,9 (200/580);
Hải dương học 1/3,2 (100/315);
Nhóm ngành công nghệ thông tin 1/5,4 (550/2.700);
Hóa học 1/6,8 (250/1.700); địa chất 1/8,7 (150/1.300);
Khoa học môi trường 1/15,5 (150/2.330);
Công nghệ kỹ thuật môi trường 1/8,9 (120/1.070);
Khoa học vật liệu 1/5,94 (180/1.070);
Sinh học 1/4,6 (300/1.390).
Tỷ lệ chọi Đại học Khoa học tự nhiên ĐHQG Tp.HCM năm 2011:
Trường/ngành

Khối thi

Hồ sơ
đăng ký
Chỉ tiêu
Tỷ lệ “chọi”
ĐH Khoa học Tự nhiên (QST)

3.450

Hệ Ðại học:

2.750

Toán-Tin học
A
592
300
1,97
Vật lý
A
687
250
2,7
Ðiện tử viễn thông
A
486
200
2,4
Hải dương học - Khí tượng - Thủy văn
A
175
100
7,95
B
620
Nhóm  ngành Công nghệ Thông tin
A
1.509
550
2,7
Hóa học
A
752
250
3
Ðịa chất
A
522
150
12,1
B
1.307
Khoa học Môi trường
A
438
150
11,12
B
1.230
Công nghệ Môi trường
A
319
120
11,8
B
1.105
Khoa học vật liệu
A
303
180
4,99
B
596
Sinh học
B
979
300
3,26
Công nghệ Sinh học
A
714
200
11,96
B
1.678
Hệ Cao đẳng:Tin học
A
35
700LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN