Tỉ lệ chọi ĐH Bách Khoa TP.HCM: Cao nhất, 1 chọi 18
Đăng lúc 5/19/2012 10:27:00 AM

(GDVN) - Trường ĐH Bách Khoa có tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào là 13.598, tăng hơn 1.000 so với năm 2011.
Hầu hết các ngành tuyển sinh đều có số lượng và tỉ lệ chọi tăng, cao nhất là ngành Kiến trúc, mặc dù tỉ lệ chọi có giảm nhẹ so với năm trước vẫn có tỉ lệ chọi cao nhất năm nay với tỉ lệ 1/18,43.
Đa số các ngành đều có tỷ lệ chọi thấp dưới 10. Riêng Ngành vật liệu có 200 chỉ tiêu nhưng chỉ có 90 hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi thấp nhất là 1/0,45
Tỉ lệ chọi cụ thể theo ngành của ĐH Bách Khoa TPHCM năm 2012:
Ngành/Nhóm ngành
Chỉ tiêu
Số lượng ĐKDT
Tỉ lệ chọi
CNTT (KT máy tính; KH máy tính)
330
1100
3.33
Điện - điện tử
660
2010
3.05
Cơ khí - cơ điện tử
500
1899
3.8
Công nghệ dệt may
70
210
3
Công nghệ hóa - thực phẩm - sinh học
430
1600
3.72
Xây xựng
520
2017
3.88
Kỹ thuật địa chất - dầu khí
150
1040
6.93
Quản lý công nghiệp (QLCN; QTKD)
160
758
4.74
Kỹ thuật và quản lý môi trường
160
642
4.01
Kỹ thuật giao thông (HK, ôtô, tàu thủy)
180
601
3.34
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
80
186
2.33
Công nghệ vật liệu
200
90
0.45
Trắc địa - địa chính
90
110
1.22
Vật liệu và cấu kiện xây dựng
80
146
1.83
Vật lý kỹ thuật - cơ kỹ thuật
150
452
3.01
Kiến trúc DD & CN
40
737
18.43

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN