Tỉ lệ chọi Cao đẳng Tài chính Hải quan
Đăng lúc 5/23/2012 06:40:00 PM

(GDVN) - Cao đẳng Tài chính Hải quan nhận được tổng số 25.611 hồ sơ, tỉ lệ chọi cao nhất thuộc ngành Tài chính ngân hàng.


STT
Tên ngành
Mã ngành
Chỉ tiêu
Số Hồ sơ ĐKDT
Tỉ lệ chọi
1
Tài chính ngân hàng
C340201
550
11291
20.53
2
Kế toán
C340301
500
5095
10.19
3
Hệ thống thông tin quản lý
C340405
100
911
9.11
4
Quản trị kinh doanh
C340101
300
5768
19.23
5
Kinh doanh thương mại
C340121
150
2546
16.97


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN