Tỉ lệ chọi Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng
Đăng lúc 5/23/2012 06:41:00 PM

(GDVN) - Cho tới thời điểm này, số lượng đăng ký dự thi tại Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng khá thấp, gần như các thí sinh chỉ cần đăng ký là được vào học.
T
Tên ngành
Mã ngành
Chỉ tiêu
Số HS ĐKDT
Tỉ lệ chọi
1
Công nghệ Thông tin (khối A )
C480201
150
223
1.49
2
Công nghệ phần mềm (khối A)
C480101
80
42
0.53
3
Công nghệ Mạng và Truyền thông (khối A)
C480102
80
43
0.54
4
Kế  toán – Tin học
C340301
240
49
0.2
5
Công nghệ Thông tin (khối D1)
C480201
150
46
0.31
6
Công nghệ phần mềm (khối D1)
C480101
80
15
0.19
7
Công nghệ Mạng và Truyền thông (Khối D1)
C480102
80
8
0.1
8
Kế toán – Tin học (khối D1)
C340301
240
17
0.07
9
Công nghệ Thông tin (khối V)
C480201
150
2
0.01
10
Công nghệ phần mềm (khối V)
C480101
80
1
0.01


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN