Tỉ lệ chọi Đại học Quốc tế ĐHQG TP.Hồ Chí Minh
Đăng lúc 5/23/2012 06:42:00 PM

(GDVN) - Thông tin đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ chọi của ĐH Quốc tế ĐHQG TP.HCM ở mức thấp, đứng đầu là ngành quản trị kinh doanh với tỉ lệ chọi là 1/5,9.
Quản trị kinh doanh đứng đầu với tỉ lệ chọi là 1/5,9 (240 CT/1.418 HS). Các ngành còn lại cụ thể như sau: công nghệ thông tin 1/3,3 (60/196); công nghệ sinh học 1/6,2 (120/743); kỹ thuật điện tử, truyền thông 1/1,4 (50/71); kỹ thuật hệ thống công nghiệp 1/1,5 (50/75); kỹ thuật y sinh 1/4,5 (50/223); quản lý nguồn lợi thủy sản 1/1,5 (20/30); công nghệ thực phẩm 1/2,7 (50/136); tài chính ngân hàng 1/4 (120/485); kỹ thuật xây dựng: 1/3 (40/120).
           
Ngành học
Chỉ tiêu
Số lượng ĐKDT
Tỉ lệ chọi
Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng:
800
3497
- Công nghệ thông tin
60
196
3,26
- Quản trị kinh doanh
240
1418
5,9
- Công nghệ sinh học
120
743
6,2
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)
50
71
1,4
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
50
75
1,5
- Kỹ thuật y sinh
50
223
4,5
- Quản lý nguồn lợi thủy sản
20
30
1,5
- Công nghệ thực phẩm
50
136
2,7
- Tài chính - ngân hàng
120
485
4
- Kỹ thuật xây dựng
40
120
3
Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài:
900
473
1.     Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Nottingham:- Công nghệ thông tin
30
6
0,2
- Quản trị kinh doanh
60
101
1,7
- Công nghệ sinh học
30
38
1,3
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)
30
4
0,1
2. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH West England (UK)- Công nghệ thông tin
30
1
0,03
- Quản trị kinh doanh
60
20
0,3
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)
30
0
0
- Công nghệ sinh học
30
6
0,2
3. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐHAuckland (AUT, New Zealand)- Quản trị kinh doanh
60
38
0,6
4. Chương trình liên kết cấp bằng của TheUniversity of Auckland (AoU) (New Zealand)- Kỹ thuật máy tính
30
0
0
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)
30
1
0,03
- Kỹ thuật phần mềm
30
2
0,06
5. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐHNew South Wales (Australia)- Quản trị kinh doanh
60
50
0,8
- Kỹ thuật điện tử,  truyền thông (điện tử - viễn thông)
30
1
0,03
- Khoa học máy tính
30
4
0,1
6. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA)- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)
30
1
0,03
- Kỹ thuật máy tính
30
2
0,06
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
30
5
0,16
7. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH SUNY Binghamton (USA)- Kỹ thuật máy tính
30
5
0,16
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
30
5
0,16
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)
30
3
0,1
8. Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT).- Truyền thông và mạng máy tính
30
1
0,03
- Kỹ thuật điện, điện tử
30
1
0,03
- Kỹ thuật cơ - điện tử
30
0
0
9. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Houston (Hoa Kỳ)- Quản trị kinh doanh
60
178
3


Tỷ lệ chọi Đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM năm 2011:


Trường/ngành

Khối thi

Hồ sơ
đăng ký
Chỉ tiêu
Tỷ lệ “chọi”
ĐH Quốc tế (QSQ)Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng- Công nghệ thông tin
A
129
70
1,84
- Khoa học máy tính
A
9
20
0,45
- Quản trị kinh doanh
A
1130
250
4,52
D1
- Công nghệ sinh học
A
295
110
2,68
B
D1


- Điện tử viễn thông
A
68
60
1,1
- Kĩ thuật hệ thống công nghiệp
A
34
40
0,85
D1


- Kĩ thuật y sinh
A
136
40
3,4
B


- Quản lý nguồn lợi thuỷ sản
A
11
20
0,55
B
D1

- Công nghệ thực phẩm
A
202
40
5,05
B
D1
- Tài chính - ngân hàng
A
620
120
5,1
D1
- Kỹ thuật xây dựng
A
27
30
0,9


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN