Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua các thành phần địa hình, sông ngòi, đất, sinh vật như thế nào?
Đăng lúc 5/26/2012 08:25:00 AM
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua các thành phần địa hình, sông ngòi, đất, sinh vật như thế nào?

a. Biểu hiện ở địa hình
- Các quá trình xâm thực, bào mòn, trượt lở đất… xảy ra mạnh ở vùng đồi núi
- Quá trình bồi tụ nhanh và mạnh ở đồng bằng hạ lưu, vùng trũng thấp
b. Biểu hiện ở sông ngòi
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc
- Lượng nước lớn, Lượng phù sa nhiều
- Chế độ nước phân hóa theo mùa
c. Biểu hiện ở đất
- Lớp vỏ phong hóa dày
- Quá trình feralít là đặc trưng: Đất nghèo chất ba zơ, giàu sắt và nhôm, đất thường có màu đỏ vàng
d. Biểu hiện ở sinh vật
- Rừng VN chủ yếu là rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng, thường xanh
- Trong rừng thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế. Hiện nay rừng bị tàn phá, nhiều loại rừng thứ sinh phát triển

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN