Tại sao việc khai thác các thế mạnh của Trung du miền núi BB có ý nghĩa kinh tế lớn và có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc?
Đăng lúc 5/26/2012 07:47:00 AM
 Tại sao việc khai thác các thế mạnh của Trung du miền núi BB có ý nghĩa kinh tế lớn và có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc?

- Là vùng có lãnh thổ rộng, gồm 15 tỉnh

- Vị trí địa lí thuận lợi cho việc giao lưu với các vùng, các nước

- Là vùng giàu TNTN:

+ Giàu khoáng sản và thủy điện nhất nước

+ Đất đai rộng, nhiều cao nguyên đồng cỏ

+ TN biển rất có giá trị

+ Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh

+ Địa hình đa dạng, có nhiều cảnh quan đẹp

+ Là căn cứ cách mạng, có nhiều dân tộc ít người

- Khó khăn: Cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, đời sống văn hóa xã hội còn lạc hậu, tạo nên sự chênh lệch giữa vùng núi và đồng bằng, sự chênh lệch giữa các dân tộc

- Khai thác các thế mạnh về khoáng sản, thủy điện, đất đai, cảnh quan, rừng biển để phát triển công nghiệp, nông, lâm nghiêp, du lịch... đưa kinh tế miền núi phát triển mạnh, xóa đi sự chênh lệch và tạo sự bình đẳng giữa các dân tộc => Khai thác thế mạnh ở vùng này vừa có ý nghĩa kinh tế, vừa có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN