Tại sao việc hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của Bắc Trung bộ?
Đăng lúc 5/26/2012 07:41:00 AM
Tại sao việc hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của Bắc Trung bộ?

Vì vùng này có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp, nhưng do cơ sở hạ tầng còn thấp kém nên công nghiệp bị hạn chế.

a. Phát triển các ngành CN trọng điểm và các trung tâm công nghiệp chuyên môn hóa

- Vùng này có nhiều điều kiện để phát triển CN:

+ Giàu KS: sắt, crôm, thiếc, vàng, ti tan, muối, cát, đá vôi....

+ Nguyên liệu của N – L – Ng

+ Lực lượng lao động dồi dào, giá nhân công rẻ

- Tuy nhiên hạn chế về cơ sở hạ tầng, vốn, nhiều mỏ chưa được khai thác nên CN chưa phát triển

- Hiện nay có một số trung tâm CN như: xi măng Thanh Hóa, Nghệ An, Thép liên hợp Hà Tĩnh

- Để công nghiệp phát triển hiện nay ưu tiên phát triển CN điện:

+ Sử dụng điện lưới quốc gia

+ Xây dựng thêm một số nhà mày thủy điện: Bản Vẽ, Cửa Đại, Rào Quán

b. Xây dựng CSHT trước hết là giao thông

Phát triển CSHT tạo ra những biến đổi lớn cho KT – XH của vùng:

+ Cải tạo nâng cấp QL 1A, đường HCM, đường sắt thống nhất

+ Cải tạo nâng cấp các tuyến đường phía Tây: QL 7,8,9 thúc đẩy phát triển kinh tế, góp

phần phân bố lại dân cư, phát triển mạng lưới đô thị phía Tây

+ Mở rộng các cửa khẩu nhằm tăng cường giao lưu với các nước

+ Xây dựng lại một số cảng, mở thêm một số cảng mới như Chân Mây

+ Nâng cấp một số sân bay như Phú Bài nhằm thu hút khách du lịch

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN