Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?
Đăng lúc 5/26/2012 07:55:00 AM
Tại sao CN năng lượng lại là ngành CN trọng điểm của nước ta?
- CN trọng điểm là: ngành có thế mạnh lâu dài, đem lại hiệuu quả KT cao, thúc đẩy các ngành KT khác

- CN năng lượng là ngành có thế mạnh lâu dài:

+ Có cơ sở nguồn nhiên liệu phong phú, vững chắc: Có nhiều mỏ than (DC), Có các bể dầu khí lớn ở thềm lục địa (DC), Nguồn thủy năng lớn (khoảng 30 triệu kw, cho sản lượng điện tiềm tàng là 260 - 270 tỉ kwh. Lớn nhất là sông Hồng 37%, sau là sông Đồng Nai 19%)

+ Có thị trường tiêu thụ rộng lớn: cung cấp năng lượng cho tất cả các ngành kinh tế và phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân

- Mang lại hiệu quả kinh tế cao: Hình thành mạng lưới các nhà máy điện rộng khắp trên cả nước(DC)

- Nguồn năng lượng tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác (DC)

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN