Phân tích những mặt mạnh và mặt còn hạn chế của nguồn lao động VN
Đăng lúc 5/26/2012 08:09:00 AM
Phân tích những mặt mạnh và mặt còn hạn chế của nguồn lao động VN

- Mặt mạnh:

+ Nguồn lao động dồi dào, 2006: 42,53 tr.người (chiếm 51,2%), mỗi năm tăng > 1 tr.ng

+ Cần cù, thông minh, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất nông - lâm - ngư

+ Chất lượng người lao động ngày càng được nâng cao.

- Hạn chế:

+ Lực lượng lao động có trình độ còn ít, thiếu công nhân lành nghề và lao động có trình độ cao

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN