Nêu hiện trạng suy giảm tài nguyên rừng ở nước ta và biện pháp bảo vệ.
Đăng lúc 5/26/2012 08:22:00 AM
Nêu hiện trạng suy giảm tài nguyên rừng ở nước ta và biện pháp bảo vệ.

a. Hiện trạng

- Rừng bị suy giảm cả về diện tích và chất lượng

+ Diện tích: 1943: 14,3 triệu ha ; 1983: 7,2 triệu ha; 2005: 12,7 triệu ha

+ Tỉ lệ che phủ: 1943: 43,8%; 1983: 22%; 2005: 38,0%

+ Rừng nghèo kiệt và rừng mới phục hồi chiếm tới 70%

- Nguyên nhân: Do khai thác bừa bãi và diện tích rừng trồng không nhiều

b. Biện pháp:

- Trồng nâng độ che phủ rừng lên 50%, riêng ở vùng đồi núi dốc phải nâng lên 70 – 80%

- Ban hành những quy định về nguyên tắc sử dụng và phát triển đối với 3 loại rừng:

Rừng phòng hộ, Rừng đặc dụng , Rừng sản xuất 

- Triển khai luật BV rừng, giao quyền sử dụng và BV rừng cho dân

- Trước mắt: trồng 5 triệu ha rừng, đến 2010 nâng độ che phủ lên 43% => phục hồi lại cân bằng sinh thái

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN